Cẩm nang doanh nghiệp

Giảm thuế thu nhập doanh nghiệp từ 28% xuống 25%

Bộ Tài chính vừa chính thức công bố Dự án sửa đổi Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp và tổ chức lấy ý kiến đóng góp rộng rãi trong công chúng.
 
Trọng tâm của đề án là xem xét giảm thuế suất, bỏ bớt một số mục thuế bổ sung liên quan và điều chỉnh các ưu đãi thuế. Trong tờ trình Chính phủ, Bộ Tài chính đưa ra đề xuất xem xét giảm thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành từ 28% xuống còn 25%.

Việc điều chỉnh này nhằm tạo môi trường đầu tư, kinh doanh thuận lợi, giúp doanh nghiệp có điều kiện tăng tích lũy, tích tụ, tăng thêm nguồn lực để đầu tư phát triển sản xuất kinh doanh, đồng thời cũng tăng tính cạnh tranh với khu vực và thế giới.
 
Ngoài ra, Dự thảo cũng đưa ra những ưu đãi thuế với các doanh nghiệp:  mới thành lập, hoạt động tại địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn; hoạt động trong các lĩnh vực mũi nhọn như công nghệ cao; nghiên cứu và phát triển, các lĩnh vực được xã hội hóa như giáo dục - đào tạo, y tế, văn hóa - nghệ thuật, thể thao và bảo vệ môi trường, sẽ được hưởng thuế suất 10% trong thời gian 15 năm, được miễn thuế tối đa 4 năm và giảm 50% tối đa 9 năm.

Đối với các trường hợp đặc biệt, có thể được hưởng thuế suất 10% trong thời gian dài hơn theo quy định của Chính phủ.
 
Đầu tư vào địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, được hưởng thuế suất 20% trong thời gian 10 năm, được miễn thuế tối đa 2 năm và giảm 50% tối đa 4 năm và các trường hợp đầu tư mở rộng, đầu tư theo chiều sâu, sẽ được trích khấu hao nhanh hơn so với mức thông thường thay thế cho việc giảm thuế hiện nay, để bảo đảm tính khả thi và minh bạch

QUANG LƯU

Các tin, bài viết khác