Đảng bộ Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam

Giữ vững vị thế lá cờ đầu trong Khối DNTW

Tiếp tục phát huy vai trò lãnh đạo toàn diện, xuyên suốt của Đảng, hoạt động của Đảng bộ Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam (NHCTVN/VietinBank) trong nhiệm kỳ 2015 - 2020 đã có sự chuyển mình mạnh mẽ, đạt được nhiều kết quả nổi bật trên tất cả các mặt hoạt động, giữ vững vị thế lá cờ đầu trong Khối Doanh nghiệp Trung ương (DNTW).

Không chỉ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng, VietinBank còn tiên phong trong việc thực hiện có hiệu quả công tác an sinh xã hội

Không chỉ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng, VietinBank còn tiên phong trong việc thực hiện có hiệu quả công tác an sinh xã hội

Tăng cường công tác xây dựng Đảng

“Tôi ghi nhận và biểu dương Đảng bộ NHCTVN đã thực hiện tốt vai trò, chức năng, nhiệm vụ của tổ chức Đảng trong doanh nghiệp. Tập thể BCH Đảng bộ, Ban Thường vụ Đảng ủy NHCTVN đã phát huy truyền thống đoàn kết, thống nhất vượt qua khó khăn, lãnh đạo toàn hệ thống thực hiện chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Đảng ủy Khối và sự điều hành của NHNN. VietinBank cân bằng được mục tiêu kinh doanh, đưa vốn vào nền kinh tế, thực hiện có trách nhiệm và hiệu quả chính sách tiền tệ, góp phần tích cực vào sự phát triển chung của Khối DNTW và sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. Bên cạnh đó, VietinBank còn tiên phong trong việc thực hiện có hiệu quả các chủ trương, chính sách của Đảng, Chính phủ về công tác xóa đói giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới...” - đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm - Ủy viên Dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối DNTW khẳng định.

Đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm nhấn mạnh: “Nhiều năm liền, Đảng bộ NHCTVN là Đảng bộ xuất sắc tiêu biểu của Đảng bộ Khối DNTW. Đảng bộ NHCTVN thực hiện tốt phương châm đoàn kết, hợp tác chia sẻ và trách nhiệm xã hội và tiếp tục phát huy triết lý kinh doanh phát triển doanh nghiệp vì sự phát triển của cộng đồng. Điều đó đã xây dựng nên thương hiệu VietinBank lớn mạnh như ngày hôm nay”.

Đảng ủy NHCTVN luôn chú trọng không ngừng đổi mới phương thức và nâng cao năng lực lãnh đạo. Trong nhiệm kỳ, Đảng ủy đã kịp thời hoàn chỉnh, ban hành nhiều văn bản để định hướng hoạt động của Đảng bộ; phân công, giao nhiệm vụ cụ thể cho từng Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy phụ trách, chịu trách nhiệm từng mảng công việc gắn sát với nhiệm vụ chuyên môn, đảm bảo việc phân công, phân cấp, phân quyền gắn với tăng cường kiểm tra, giám sát trong thực hiện nhiệm vụ; tuân thủ nguyên tắc tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách; phát huy dân chủ đi đôi với kỷ cương, kỷ luật, đề cao trách nhiệm nêu gương của cán bộ chủ chốt nhất là người đứng đầu trong tổ chức Đảng, đơn vị. 

Đề cao nhiệm vụ xây dựng Đảng về chính trị tư tưởng đạo đức, ngăn ngừa, đẩy lùi các biểu hiện suy thoái, toàn Đảng bộ NHCTVN đã tổ chức học tập nghiêm túc Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI và khóa XII, Chỉ thị số 03-CT/TW, Chỉ thị số 05-CT/TW, các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương khóa XII, các chương trình bồi dưỡng lý luận chính trị, tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với quyết tâm chính trị cao, đạt nhiều chuyển biến tích cực.

Bám sát Quy định số 69-QĐ/TW và Hướng dẫn số 17-HD/BTCTW, Đảng ủy NHCTVN đã hợp nhất các cơ quan tham mưu giúp việc của Đảng ủy với các cơ quan chuyên môn có chức năng, nhiệm vụ tương đồng, mang lại nhiều thay đổi tích cực đối với công tác quản trị doanh nghiệp. Công tác Đảng và công tác chuyên môn trở thành “hai trong một”, các công tác tuyên truyền giáo dục; công tác tổ chức cán bộ; kiểm tra, giám sát; thi đua khen thưởng... được bố trí hợp lý cho cán bộ đảm nhiệm, tạo sự liên thông, tăng năng suất lao động, thúc đẩy việc phân bổ hiệu quả các nguồn lực; tối ưu hóa việc sử dụng thời gian, lao động, chi phí, công nghệ cho hoạt động lãnh đạo, quản trị, điều hành, kiểm tra, giám sát.

Việc triển khai hợp nhất thành công đã mang lại nhiều ý nghĩa tích cực trong công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ NHCTVN, là cơ sở để Đảng ủy NHCTVN tiếp tục lãnh đạo đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy Đảng - chính quyền đảm bảo tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; đồng thời là sự chuẩn bị trước một bước cho công tác nhân sự Đại hội Đảng bộ NHCTVN nhiệm kỳ 2020 - 2025. 

Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 

Giai đoạn 2015 - 2020, tình hình trong nước và thế giới có nhiều thời cơ, thuận lợi nhưng cũng đặt ra không ít khó khăn, thách thức. Bằng truyền thống đoàn kết và kinh nghiệm qua 32 năm xây dựng và phát triển, với quyết tâm chính trị cao nhất, Đảng bộ NHCTVN đã khắc phục những hạn chế, khó khăn, liên tục đổi mới sáng tạo, định hướng, tổ chức, động viên toàn thể cán bộ đảng viên cùng chung sức chèo lái con thuyền VietinBank vượt qua mọi sóng gió và gặt hái được nhiều thành tựu quan trọng.

Chủ động nắm bắt diễn biến kinh tế - chính trị - xã hội trong nước và quốc tế, Đảng ủy NHCTVN đã lãnh đạo, chỉ đạo Hội đồng Quản trị, Ban Điều hành triển khai quyết liệt, có kết quả mục tiêu, định hướng, giải pháp và lộ trình thực hiện Phương án cơ cấu lại gắn với xử lý nợ xấu giai đoạn 2016 - 2020, kế hoạch kinh doanh trung hạn, kế hoạch kinh doanh hằng năm; cải thiện chất lượng dịch vụ và phát triển hiệu quả, tăng năng suất, cơ cấu mạnh mẽ thu nhập trên nền tảng ngân hàng hiện đại và đa dịch vụ. So với nhiệm kỳ trước, các chỉ tiêu hoạt động kinh doanh giai đoạn 2015 - 2020 đạt kết quả vượt trội.

Tổng tài sản VietinBank năm 2019 đạt 1,24 triệu tỷ đồng, gấp gần 2 lần năm 2014, tăng trưởng bình quân ở mức 13,4%/năm, trong khi Nghị quyết đề ra là 10% - 15%. Nguồn vốn huy động từ tổ chức kinh tế và dân cư năm 2019 gấp 2,1 lần năm 2014. Quy mô nguồn vốn tăng trưởng phù hợp với nhu cầu sử dụng vốn, cơ cấu nguồn vốn đa dạng theo loại tiền, kỳ hạn… Đặc biệt, VietinBank cũng chú trọng khai thác đa dạng các nguồn vốn, tiết giảm chi phí tạo điều kiện giảm lãi suất cho vay và duy trì mặt bằng lãi suất cho vay trong nhóm thấp nhất thị trường.

Quy mô dư nợ tín dụng năm 2019 gấp 2 lần năm 2014. Chất lượng tín dụng được kiểm soát chặt chẽ, tuân thủ nghiêm quy định của pháp luật về phân loại nợ. Tính đến hết năm 2019, tỷ lệ nợ xấu trên dư nợ tín dụng là 1,2%, thấp hơn nhiều so với mức bình quân toàn ngành Ngân hàng là 1,89%. Cơ cấu tín dụng được cải thiện mạnh mẽ theo hướng hiệu quả và bền vững. VietinBank tiếp tục duy trì vị thế hàng đầu về phục vụ khách hàng doanh nghiệp lớn và doanh nghiệp FDI, đẩy mạnh hoạt động bán lẻ, hướng tới thương hiệu số 1 về bán lẻ.

Có thể khẳng định, trong mọi hoàn cảnh VietinBank luôn cung ứng đầy đủ, kịp thời vốn và dịch vụ cho nền kinh tế. Đặc biệt, trong bối cảnh dịch Covid-19 gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến mọi mặt đời sống kinh tế - xã hội, VietinBank vẫn tiếp tục phát huy vai trò là NHTM lớn, chủ lực của nền kinh tế, kịp thời trợ lực cho doanh nghiệp, người dân vượt dịch Covid-19. Theo đó, VietinBank tiên phong triển khai Thông tư 01/2020/TT-NHNN về việc cơ cấu lại thời hạn trả nợ, miễn, giảm lãi, phí, giữ nguyên nhóm nợ cho khách hàng bị ảnh hưởng Covid-19. Bên cạnh đó, VietinBank đồng thời triển khai nhiều ưu đãi lãi suất, phí cho khách hàng, đẩy mạnh các giải pháp thanh toán không dùng tiền mặt…

Đảng bộ NHCTVN không chỉ lãnh đạo hệ thống hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng mà còn tiên phong trong việc thực hiện có hiệu quả công tác an sinh xã hội và Nghị quyết 30a của Chính phủ. Nhiệm kỳ 2015 - 2020, VietinBank đã và đang tài trợ hơn 2.300 tỷ đồng cho nhiều chương trình an sinh xã hội trên phạm vi cả nước. Qua đó, góp phần thực hiện tốt chủ trương, chính sách của Đảng, Chính phủ về công tác xóa đói, giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới. Kết quả toàn diện nhiệm kỳ qua của Đảng bộ NHCTVN đóng góp tích cực vào sự phát triển chung của Ngành, tiếp tục khẳng định vị thế, tầm vóc của VietinBank trong Khối DNTW cũng như nền kinh tế đất nước.

AN NHI - QUỲNH MAI

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất

SCB thấu hiểu và đồng hành cùng khách hàng trung niên

SCB thấu hiểu và đồng hành cùng khách hàng trung niên

Tính đến tháng 6-2022, Ngân hàng Sài Gòn (SCB) đã thu hút hơn 100.000 khách hàng trung niên tham gia sản phẩm Tiền gửi, đóng góp hiệu quả vào sức mạnh tăng trưởng của ngân hàng, đồng thời mang lại nguồn thu nhập ổn định cho các khách hàng ở độ tuổi chuẩn bị về hưu.

Thị trường

Địa ốc

Sắp mở bán Vinhomes Ocean Park 2 – The Empire tại TPHCM

Ngày 10-8, Vinhomes tổ chức mở bán Vinhomes Ocean Park 2 – The Empire tại TPHCM. Đây là nhân tố được kỳ vọng sẽ tạo ra sự bùng nổ cho thị trường bất động sản miền Trung, miền Nam trong thời gian tới.


Ngân hàng - Chứng khoán

Ngân hàng phải cung cấp thông tin cho cơ quan thuế

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) vừa có Công văn số 5454/2022 gửi các tổ chức tín dụng (TCTD), chi nhánh ngân hàng nước ngoài về việc cung cấp thông tin, phối hợp với cơ quan quản lý thuế.

Nông nghiệp

Đầu tư

Chuyển động kinh tế & Đời sống 24H

Chuyển động kinh tế & Đời sống 24H

Thông tin kinh tế

" />