Gợi ý bài giải và nhận xét môn Sinh THPT Quốc gia 2016

>> Gợi ý giải đề thi môn Sinh

Nhận xét môn Sinh THPT Quốc gia năm 2016 mã đề  428

Đề thi năm nay là một đề phù hợp với mục đích vừa xét tuyển đại học, vừa xét tốt nghiệp phổ thông vì số câu giáo khoa bám sát nội dung sách cơ bản, học sinh trung bình có thể làm được, với số lượng 27 câu chiếm 54%.

Các câu hỏi lý thuyết giúp phân hóa trình độ học sinh để xét tuyển đại học gồm 7 câu, chiếm 14%.

Các câu bài toán đều có độ khó dành cho học sinh khá trở lên, gồm 16 câu, chiếm 32%.

Đặc biệt có một số bài toán dành cho học sinh giỏi như câu 35 (mã đề 428), câu 47, câu 49.

Đỗ Thành Triết
(Trường THPT Vĩnh Viễn TP.HCM)

Các tin, bài viết khác