Hà Nội công bố đường dây nóng nhận thông tin về lễ hội xuân 2024

UBND TP Hà Nội vừa chỉ đạo các sở, ngành, quận, huyện tăng cường công tác quản lý, bảo đảm trật tự an toàn xã hội và mùa lễ hội dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024. Đồng thời, thành phố công bố số điện thoại đường dây nóng phản ánh về lễ hội theo số 0965.404.557.

Hà Nội công bố đường dây nóng nhận thông tin về lễ hội xuân 2024

Theo đó, các quận, huyện, thị xã chỉ đạo các cơ quan được giao nhiệm vụ tổ chức lễ hội, ban tổ chức lễ hội thực hiện rà soát, lập danh sách các lễ hội; thành lập, phê duyệt quy chế làm việc của ban tổ chức lễ hội; chịu trách nhiệm về hoạt động của ban tổ chức lễ hội, về công tác quản lý và tổ chức lễ hội theo quy định.

Các địa phương xây dựng kế hoạch, chương trình, kịch bản lễ hội; kế hoạch bảo đảm vệ sinh môi trường, an toàn thực phẩm, phòng, chống dịch bệnh; thực hiện tốt công tác an ninh, trật tự, an toàn xã hội; phòng, chống cháy, nổ; giữ gìn và bảo vệ các di tích, cơ sở tín ngưỡng, tôn giáo và khu vực tổ chức lễ hội.

Các địa phương công bố công khai quy hoạch các điểm vui chơi, giải trí trong khu vực lễ hội, thực hiện việc quản lý, đốt vàng mã đúng nơi quy định; quản lý và sử dụng tiền công đức công khai, minh bạch, đúng mục đích; nghiêm cấm hoạt động đổi tiền lẻ tại các di tích và lễ hội.

Việc tổ chức sắp xếp các dịch vụ phục vụ du khách phải có biển chỉ dẫn sơ đồ các khu vực trong khuôn viên di tích; sắp xếp hợp lý nơi sắp lễ, giá để đồ lễ, nơi dâng lễ, đốt hương, hóa sớ; xem xét, bố trí hợp lý nơi thắp hương bảo đảm an toàn và phòng, chống cháy nổ cho di tích; có bảng tóm tắt giới thiệu lịch sử, giá trị kiến trúc, văn hóa nghệ thuật của di tích...

UBND thành phố sẽ thành lập đoàn kiểm tra liên ngành kiểm tra công tác quản lý và tổ chức lễ hội năm 2024 trên địa bàn để xử lý kịp thời những sai phạm, tiêu cực trong hoạt động tổ chức lễ hội, vi phạm Luật Di sản văn hóa, xâm hại di tích và ảnh hưởng đến các cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng để lễ hội phát triển lành mạnh, đúng hướng.

Sở Văn hóa và Thể thao thành lập 2 đoàn kiểm tra, giám sát các hoạt động lễ hội; xử lý nghiêm theo quy định đối với các tổ chức, cá nhân lợi dụng lễ hội để tăng giá, ép giá; kịp thời ngăn chặn và xử lý nghiêm các hành vi tiêu cực, lợi dụng lễ hội để hoạt động mê tín, dị đoan, kinh doanh thu lợi bất chính và các hoạt động không lành mạnh...

Tin cùng chuyên mục