Hà Nội không thu phí cấp bản sao bằng tốt nghiệp THPT từ tháng 3

Từ tháng 3-2024, Sở GD-ĐT Hà Nội sẽ không thu phí cấp bản sao bằng tốt nghiệp THPT, bao gồm lệ phí và tiền mua phôi.

Thí sinh dự thi vào lớp 10 ở Hà Nội
Thí sinh dự thi vào lớp 10 ở Hà Nội

Sở GD-ĐT Hà Nội vừa ban hành văn bản số 475/SGDĐT-VP gửi các đơn vị trực thuộc sở, các phòng GD-ĐT cùng bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của các quận, huyện, thị xã về việc không thu phí cấp bản sao văn bằng, chứng chỉ từ sổ gốc.

Thực hiện các văn bản hướng dẫn của Bộ Tài chính về việc lệ phí cấp bản sao chứng từ gốc, thông báo của Bộ GD-ĐT hàng năm về giá phôi bản sao văn bằng tốt nghiệp, Thông tư 21/2019 của Bộ GD-ĐT về quy chế quản lý bằng tốt nghiệp THCS, THPT, các văn bản trên đều không quy định phí, lệ phí cấp bản sao văn bằng, chứng chỉ từ sổ gốc.

Sau khi rà soát quy định về thủ tục hành chính, từ ngày 1-3-2024, Sở GD-ĐT Hà Nội thông báo không thu phí cấp bản sao bằng tốt nghiệp THPT, bao gồm: Lệ phí và tiền mua phôi đối với thủ tục hành chính cấp bản sao văn bằng, chứng chỉ từ sổ gốc.

Tuy nhiên, để tiết kiệm chi phí từ ngân sách nhà nước và đảm bảo kịp thời việc chuẩn bị đủ số lượng phôi cấp bản sao bằng tốt nghiệp THPT, mỗi lần đề nghị cấp bản sao, Sở GD-ĐT Hà Nội khuyến nghị người dân đề nghị cấp không quá 3 bản sao.

Năm 2023, nhiều sở GD-ĐT cũng đã công bố không thu lệ phí thực hiện thủ tục hành chính cấp bản sao văn bằng, chứng chỉ từ sổ gốc và đề nghị các đơn vị triển khai thực hiện, đồng thời thông tin đến học sinh, phụ huynh học sinh về nội dung này. Được biết trước đó, lệ phí cấp bản sao bằng tốt nghiệp THPT của Sở GD-ĐT Hà Nội là 5.000 đồng/bản.

Tin cùng chuyên mục