Hàn Quốc lên kế hoạch lập hệ thống bản quyền AI

Chính phủ Hàn Quốc có kế hoạch thiết lập các giao thức kỹ thuật số mới bằng cách cải tiến hệ thống bản quyền cho các nội dung do trí tuệ nhân tạo (AI) tạo ra và ngăn chặn các tin tức giả mạo theo công nghệ deepfake.

Bộ Khoa học, Công nghệ thông tin và Truyền thông Hàn Quốc (MSIT) đã công bố 20 sáng kiến chính sách nhằm giải quyết những thách thức mới nổi của kỷ nguyên kỹ thuật số. Đây được xem là hành động tiếp theo của tuyên ngôn về quyền kỹ thuật số do Chính phủ Hàn Quốc ban hành hồi tháng 9-2023, từ đó đặt nền móng cho việc thiết lập một mô hình kỹ thuật số mới.

Chính phủ Hàn Quốc cũng dự kiến bắt buộc hiển thị hình mờ (watermark) trên nội dung do AI tạo ra để ngăn chặn tin tức giả mạo theo công nghệ deepfake. Các cơ quan chính phủ đang tích cực làm việc để ban hành và sửa đổi các luật, cũng như kế hoạch liên quan nhằm giám sát các chiến dịch bầu cử sử dụng các sản phẩm giả mạo thông qua dịch vụ cổng thông tin và các nhà cung cấp mạng xã hội.

Tin cùng chuyên mục