Hoàn thiện danh sách nhân sự bầu Ban Chấp hành Trung ương khóa XII

(SGGP).- Ngày 24-1, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng làm việc cả ngày tại đoàn về công tác nhân sự Ban Chấp hành Trung ương khóa XII.

Buổi sáng, các đại biểu tiếp tục thảo luận về tiêu chuẩn, cơ cấu Ban Chấp hành Trung ương khóa XII; nghiên cứu danh sách đề cử Ban Chấp hành Trung ương khóa XII của Ban Chấp hành Trung ương khóa XI (cả chính thức và dự khuyết). Cũng trong phiên họp buổi sáng, các đại biểu tiến hành ứng cử, đề cử thêm nhân sự (ngoài danh sách do Ban Chấp hành Trung ương khóa XI đề cử).

Các đại biểu TPHCM tham dự Đại hội Đảng lần thứ XII (Ảnh: HÀM YÊN)

Cuối buổi sáng, Tiểu ban Nhân sự nhận báo cáo của các đoàn về việc ứng cử, đề cử; Đoàn Thư ký Đại hội xin ý kiến về dự kiến những vấn đề Đại hội cần biểu quyết trong các văn kiện Đại hội XII.

Buổi chiều, Đoàn Chủ tịch gửi báo cáo tổng hợp về nhân sự ứng cử, đề cử tới các đoàn. Các đại biểu tiến hành việc xin rút ý kiến ứng cử, đề cử hoặc xin rút tên ra khỏi danh sách đề cử. Các trưởng đoàn báo cáo với Đoàn Chủ tịch Đại hội về danh sách nhân sự xin rút khỏi danh sách đề cử.

MINH GIANG - HOÀI NAM

Các tin, bài viết khác