Học và làm theo Bác trở thành sức mạnh nội sinh

“Thước đo quan trọng nhất về việc học và làm theo Bác là kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị của các cấp ủy đảng, cơ quan, đơn vị; là việc xây dựng văn hóa, con người Việt Nam, đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Đó còn là sự hài lòng của nhân dân, của tổ chức, doanh nghiệp trong quan hệ công vụ…”, Bí thư Quận ủy quận 7 Võ Khắc Thái nhấn mạnh.

Ngày 24-5, Quận ủy quận 7 tổ chức sơ kết 3 năm thực hiện Kết luận 01 của Bộ Chính trị và biểu dương các tập thể, cá nhân có thành tích trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, giai đoạn 2021-2024.

Đến dự có Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Phước Lộc; Phó trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM Phạm Đức Hải.

z5472067106416_38df72217f372c761faba60bb015e0b9.jpg
Bí thư Quận ủy quận 7 Võ Khắc Thái phát biểu chỉ đạo tại hội nghị. Ảnh: VIỆT DŨNG

Qua 3 năm triển khai thực hiện Kết luận 01, Đảng bộ quận 7 đã gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) và Kết luận 21 Ban Chấp hành Trung ương về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa", bằng cách hành động cụ thể trong thực tiễn.

Trong đó, quận 7 xác định và thực hiện các nội dung đột phá, các nhiệm vụ trọng tâm, những vấn đề bức xúc trong thực tiễn tại địa phương, cơ quan, đơn vị. Các nội dung được lựa chọn để tập trung giải quyết, tạo chuyển biến tích cực trên nhiều lĩnh vực và được thực hiện từ quận đến cơ sở, chủ yếu liên quan đến đạo đức công vụ của cán bộ, đảng viên trong công tác giải phóng mặt bằng, vệ sinh môi trường, thực hiện chế độ chính sách, tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo. Cụ thể, quận đã thực hiện nâng cấp, mở rộng các tuyến hẻm. Tính đến giữa tháng 2-2024, quận đã đầu tư, nâng cấp mở rộng 146 tuyến hẻm với tổng kinh phí hơn 60 tỷ đồng. Thí điểm xây dựng cảnh quan cây xanh ven ao, hồ, kênh rạch gắn với đường phố.

z5472059532412_19878fb5f2b9ac0e624473b07e539280.jpg
Bí thư Quận ủy quận 7 Võ Khắc Thái trao khen thưởng các tập thể, cá nhân điển hình trong học và làm theo Bác. Ảnh: VIỆT DŨNG

Ban Thường vụ Quận ủy cũng đã lãnh đạo, chỉ đạo toàn hệ thống chính trị quận xây dựng không gian văn hóa Hồ Chí Minh tại từng cơ quan, đơn vị. Đến nay, toàn quận đã có 184 không gian văn hóa Hồ Chí Minh. Quận 7 còn có ứng dụng KoGVHhcm-Q7 được xây dựng bằng 3 thứ tiếng (tiếng Việt, tiếng Anh, tiếng Hàn Quốc). Quận 7 cũng quan tâm xây dựng không gian văn hóa Hồ Chí Minh phi vật thể bằng cách xác định những giá trị trong tư tưởng Hồ Chí Minh gắn với đặc thù của ngành, của quận để tiếp tục làm cho văn hoá, tư tưởng của Bác trở thành sức mạnh tinh thần, sức mạnh nội sinh trong đội ngũ cán bộ, đảng viên.

z5472060581493_67001672dba6663f342ff72a68127756.jpg
Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Phước Lộc và Bí thư Quận ủy quận 7 Võ Khắc Thái chúc mừng các tập thể, cá nhân điển hình trong học và làm theo Bác được khen thưởng đợt này. Ảnh: VIỆT DŨNG

Ôn lại các giá trị về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Bí thư Quận ủy quận 7 Võ Khắc Thái nhấn mạnh, học tập và làm theo Bác, trong suốt 27 năm qua kể từ khi thành lập (năm 1997), Đảng bộ, chính quyền và nhân dân quận 7 đã phấn đấu hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ được giao. Từ một vùng đất hoang sơ, rất nhiều khó khăn, quận đã chuyển mình phát triển mạnh mẽ.

Để tiếp tục thực hiện có hiệu quả Kết luận 01, Bí thư Quận ủy quận 7 Võ Khắc Thái yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, MTTQ, các đoàn thể đẩy mạnh việc học tập và làm theo Bác cần bám sát các hướng dẫn đã có của Trung ương, TPHCM và của quận; đồng thời nghiên cứu, rèn luyện, làm sâu sắc hơn nữa, nêu gương hơn nữa lối sống giản dị, vì có giản dị mới gần được dân, sát dân, học tập dân và phục vụ nhân dân.

z5472060533073_d92303da0ba9276524321bfce82e4490.jpg
Phó Chủ tịch Thường trực UBND quận 7 Lê Văn Thành trao khen thưởng các tập thể, cá nhân điển hình theo gương Bác. Ảnh: VIỆT DŨNG

Theo đồng chí, ở quận 7, làm theo Bác phải gắn liền với sửa đổi lối làm việc, phải bám sát 2 thiết chế không gian văn hóa Hồ Chí Minh phi vật thể tại quận nhà. Đó là phát huy tính tiên phong, gương mẫu, tinh thần dũng cảm, năng động, sáng tạo, dám nghĩ, biết làm, dám chịu trách nhiệm, dám đột phá, sẵn sàng đương đầu với khó khăn, thử thách, luôn nỗ lực hành động vì lợi ích chung. Đó còn là phát huy sức mạnh đại đoàn kết trong mọi tình huống, nói phải đi đôi với làm, góp phần hoàn thành các nhiệm vụ chính trị tại từng cơ quan, đơn vị thuộc quận. Đồng thời bám sát 5 chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên trong giai đoạn mới theo Quy định 144 của Bộ Chính trị.

z5472060540793_9ef27e05888fdb1a3162a0430aec0d2b.jpg
Các tập thể được nhận khen thưởng điển hình theo gương Bác. Ảnh: VIỆT DŨNG

“Thước đo quan trọng nhất về việc học và làm theo Bác là kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị của các cấp ủy đảng, cơ quan, đơn vị; là việc xây dựng văn hóa, con người Việt Nam, đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Đó còn là sự hài lòng của nhân dân, của tổ chức, doanh nghiệp trong quan hệ công vụ; tính chính xác, kịp thời, hiệu quả trong thẩm định, tham mưu, đề xuất tổ chức thực hiện nhiệm vụ được giao…”, đồng chí Võ Khắc Thái nói và lưu ý các cơ quan, đơn vị gắn chặt yêu cầu và nội dung học và làm theo Bác với thực hiện nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ chuyên môn của các tập thể, cá nhân.

Dịp này, UBND quận 7 đã khen thưởng 70 tập thể và 78 cá nhân có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, giai đoạn 2021-2024.

Tin cùng chuyên mục