Thông Báo

Hội nghị lần thứ 18 Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố khóa VIII

Hội nghị lần thứ 18 Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố khóa VIII tiến hành trong ngày 4 và sáng ngày 5-12-2009 đã tập trung thảo luận báo cáo tình hình, kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2009 và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2010; đề cương dự thảo Báo cáo chính trị Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố lần thứ IX; báo cáo kết quả thực hiện dự toán ngân sách năm 2009 và dự toán ngân sách Đảng bộ năm 2010.

Hội nghị đã tập trung kiểm điểm việc thực hiện kết luận Hội nghị lần thứ 14 Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố khóa VIII về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và thống nhất nhận định: Năm 2009 có nhiều yếu tố không thuận lợi, nhiều thử thách, đặc biệt là những tác động tiêu cực nảy sinh từ cuộc khủng hoảng tài chính và suy thoái kinh tế toàn cầu cùng với các yếu kém nội tại của nền kinh tế đã ảnh hưởng rất lớn đến việc thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của thành phố, song nhờ sự tập trung lãnh đạo, các quyết sách của Trung ương, sự lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, kịp thời của Đảng bộ, chính quyền thành phố, cùng với sự nỗ lực của các cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội, sự năng động, sáng tạo của các doanh nghiệp và các tầng lớp nhân dân đã ổn định được tình hình sản xuất - kinh doanh, từng bước phục hồi kinh tế thành phố, với tốc độ tăng trưởng quý sau cao hơn quý trước (quý 1: 4%; quý 2: 5,2%; quý 3: 8,5%; quý 4 tăng 10,3%).

Tổng sản phẩm nội địa (GDP) ước tăng từ 7,5% - 8% so với cùng kỳ; tổng vốn đầu tư toàn xã hội tăng 18,3%; hoạt động đối ngoại và hợp tác kinh tế với các tỉnh được mở rộng; các lĩnh vực văn hóa, giáo dục - đào tạo, chăm sóc sức khỏe nhân dân tiếp tục có bước phát triển tích cực, công tác phòng chống dịch bệnh được tập trung thực hiện đã hạn chế được sự lây lan dịch bệnh trên địa bàn; bảo đảm an sinh xã hội, kịp thời hỗ trợ ổn định đời sống cho diện chính sách, hộ nghèo và giải quyết việc làm mới cho người lao động bị mất việc do suy giảm kinh tế; cải cách hành chính có tiến bộ, việc thực hiện thí điểm không tổ chức hội đồng nhân dân quận, huyện, phường được chuẩn bị chu đáo, thuận lợi; công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và các vụ tranh chấp lao động tập thể được thực hiện thường xuyên, kịp thời; an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội được giữ vững.

Hội nghị đã nhận định kết quả đạt được chưa tương xứng với khả năng, nguồn lực của thành phố, tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trong nước (GDP) đạt thấp so những năm gần đây; tổng kim ngạch xuất khẩu không đạt chỉ tiêu; kết quả cải cách hành chính và phòng chống tham nhũng, lãng phí còn hạn chế; việc xử lý các vấn đề xã hội bức xúc chưa đạt yêu cầu, có mặt gay gắt hơn, ảnh hưởng trực tiếp đến sản xuất và cải thiện dân sinh, nhất là ùn tắc giao thông, ngập nước, ô nhiễm môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm, quá tải tại các bệnh viện; đời sống của một bộ phận người dân còn nhiều khó khăn; tình hình an ninh, trật tự xã hội còn diễn biến phức tạp.

Hội nghị thống nhất mục tiêu, nhiệm vụ và các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội thành phố đề ra trong năm 2010. Trong đó, tập trung các giải pháp nâng cao hiệu quả chương trình kích cầu đầu tư và tiêu dùng của thành phố, huy động các nguồn vốn đáp ứng yêu cầu đầu tư phát triển; đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế và tiến độ thực hiện 12 chương trình, công trình trọng điểm, 5 công trình mang tính chất đòn bẩy và các công trình, dự án cấp bách; tiếp tục chấn chỉnh, nâng cao năng lực, hiệu quả quản lý nhà nước trên các lĩnh vực đời sống xã hội, nâng cao hơn nữa hiệu quả thực hiện chương trình cải cách hành chính, chống quan liêu, tham nhũng, chống lãng phí, thực hành tiết kiệm; tập trung giải quyết tốt các vấn đề xã hội bức xúc và chăm lo đời sống nhân dân; chủ động phòng ngừa, xử lý kịp thời các vụ khiếu kiện, các vụ tranh chấp lao động tập thể và đấu tranh kéo giảm tội phạm để giữ vững an ninh, trật tự trên địa bàn.

Phát biểu tổng kết hội nghị, đồng chí Bí thư Thành ủy đánh giá những kết quả đạt được, đặc biệt là những kinh nghiệm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, đề ra cơ chế, giải pháp thiết thực để đẩy nhanh tốc độ phục hồi kinh tế thành phố; đồng chí phân tích sâu những khuyết điểm, yếu kém, nguyên nhân chủ quan của những hạn chế trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2009.

Trên cơ sở dự báo những phức tạp phát sinh do suy thoái kinh tế toàn cầu, cùng với những khó khăn trong nước và của thành phố, đồng chí yêu cầu các cấp, các ngành nhanh chóng chấn chỉnh, khắc phục ngay các mặt yếu kém, tập trung chỉ đạo, có các giải pháp quyết liệt hơn để tác động quá trình nâng cao chất lượng tăng trưởng kinh tế thành phố, chuyển dịch cơ cấu trong nội bộ từng ngành công nghiệp - xây dựng, thương mại dịch vụ và nông nghiệp; tạo chuyển biến tốt trong công tác quản lý thị trường, quản lý đô thị và trật tự an toàn xã hội, quyết tâm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội ngay từ tháng đầu, quý đầu năm 2010; đồng thời, tập trung lãnh đạo thực hiện nghiêm túc kế hoạch của Ban Thường vụ Thành ủy về chuẩn bị và tiến hành đại hội Đảng bộ cơ sở và cấp trên cơ sở nhiệm kỳ 2010 - 2015 theo Chỉ thị số 37-CT/TW ngày 4-8-2009 của Bộ Chính trị; nhanh chóng xây dựng chương trình, kế hoạch thực hiện Nghị quyết Trung ương 11 khóa X, Thông báo kết luận số 273-TB/TW ngày 29-9-2009 của Bộ Chính trị về tình hình kinh tế - xã hội năm 2009, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2010 và kết luận Hội nghị lần thứ 18 Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2010, nhằm thực hiện tốt mục tiêu phục hồi tăng trưởng kinh tế, bảo đảm tốc độ tăng trưởng kinh tế năm 2010 cao hơn năm 2009; đẩy mạnh hợp tác và hội nhập kinh tế quốc tế; huy động tối đa và sử dụng hiệu quả các nguồn lực trong và ngoài nước đầu tư phát triển sản xuất - kinh doanh, nâng cao chất lượng, sức cạnh tranh và hiệu quả của kinh tế thành phố, tạo tiền đề tăng trưởng nhanh, bền vững trong các năm tiếp theo; thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, chăm lo Tết Canh Dần cho đồng bào thành phố, đặc biệt diện chính sách và các hộ nghèo; bảo đảm quốc phòng, an ninh, giữ vững ổn định chính trị - xã hội; nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện chủ đề cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” năm 2010 là: Tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về xây dựng Đảng ta thật sự trong sạch, vững mạnh, “là đạo đức, là văn minh”, nhất là “nỗ lực làm theo” trong thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, chống quan liêu, phòng chống tham nhũng, xây dựng hệ thống chính trị, tổ chức đảng, chính quyền, mặt trận và các đoàn thể, đội ngũ đảng viên, cán bộ công chức trong sạch, vững mạnh, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa thành phố.

Năm 2010 là năm cuối thực hiện Nghị quyết Đại hội X của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ VIII, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố kêu gọi toàn Đảng bộ, toàn dân, toàn quân thành phố tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, năng động, sáng tạo, đồng tâm hiệp lực vượt qua mọi khó khăn, đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước lập thành tích thiết thực chào mừng đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố lần thứ IX, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng và kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Đảng, 35 năm ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước, 65 năm ngày Quốc khánh, 1.000 năm Thăng Long - Hà Nội, nỗ lực thực hiện đạt kết quả cao nhất kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội thành phố năm 2010 và kế hoạch 5 năm 2006 - 2010, phấn đấu hoàn thành tốt nhất mục tiêu, nhiệm vụ và các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ VIII đề ra, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội X của Đảng, tạo thế và lực mới cho sự phát triển của thành phố những năm tiếp theo.

BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ THÀNH PHỐ KHÓA VIII

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất

Quận đầu tiên ở TPHCM không còn hộ thu nhập dưới 36 triệu đồng/người/năm

Quận đầu tiên ở TPHCM không còn hộ thu nhập dưới 36 triệu đồng/người/năm

Sáng 22-10, UBND quận 5 tổ chức Hội nghị sơ kết và công bố quận 5 hoàn thành mục tiêu không còn hộ cận nghèo theo chuẩn cận nghèo TPHCM giai đoạn 2019-2020. Theo quy định, chuẩn hộ cận nghèo TPHCM giai đoạn 2019-2020 có thu nhập từ 28-36 triệu đồng/người/năm. Quận 5 là quận đầu tiên ở TPHCM hoàn thành được mục tiêu này.

Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

Xây dựng Đảng

Kết quả từ những chương trình đột phá

Trong nhiệm kỳ 2015-2020, tỉnh Tây Ninh đã đạt được nhiều chỉ tiêu tăng trưởng ấn tượng về thu hút đầu tư, thu ngân sách, phát triển nông thôn mới, giảm nghèo. Và bí quyết của những thành công đó chính là nhờ thực hiện tốt các chương trình đột phá về kinh tế - xã hội.  

Việt Nam và Thế giới

Vững lòng biển đảo

Nhân sự

Cải cách hành chính

Nhà Bè tiến đến ứng dụng AI, ảnh viễn thám phục vụ người dân, quản lý tài nguyên

Bên cạnh triển khai thành công việc công khai các giấy phép xây dựng do UBND huyện cấp lên ứng dụng "Nhà Bè trực tuyến" (thuộc chương trình “Xây dựng đô thị thông minh gắn với cải cách hành chính giai đoạn 2020-2025”) giúp giám sát trật tự xây dựng vào cuối năm 2019 được tốt hơn, hiện nay Nhà Bè tiến đến việc ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong đánh giá mức độ hài lòng của tổ chức, doanh nghiệp và người dân tại các cơ quan hành chính, hành chính sự nghiệp và ứng dụng ảnh viễn thám để quản lý xây dựng, tài nguyên… 

ĐẠI HỘI ĐẢNG CÁC CẤP