Hôm nay 25-1, thông qua danh sách ứng cử, đề cử vào Ban Chấp hành Trung ương khóa XII

(SGGPO). – Theo chương trình, hôm nay 25-1, Đại hội lần thứ XII của Đảng sẽ biểu quyết thông qua danh sách ứng cử, đề cử, trường hợp xin rút khỏi danh sách đề cử Ban Chấp hành Trung ương khóa XII.

Buổi sáng, các đại biểu làm việc tại Đoàn. Đoàn Chủ tịch thông báo tổng hợp danh sách ứng cử, đề cử (bổ sung) Ban Chấp hành Trung ương khoá XII đến các Đoàn. Đại biểu ghi phiếu xin rút khỏi danh sách ứng cử, đề cử Ban Chấp hành Trung ương khoá XII (nếu có). Ngay sau đó, Đoàn Chủ tịch họp để xem xét các trường hợp xin rút khỏi danh sách ứng cử, đề cử Ban Chấp hành Trung ương khóa XII. Buổi chiều, Đại hội làm việc tại hội trường. Đoàn Chủ tịch báo cáo với Đại hội về việc bầu cử và danh sách ứng cử, đề cử, các trường hợp xin rút khỏi danh sách đề cử. Đại hội sẽ thực hiện quy trình để biểu quyết thông qua danh sách ứng cử, đề cử, các trường hợp xin rút khỏi danh sách đề cử Ban Chấp hành Trung ương khóa XII.

Đông đảo nhà báo trong nước và quốc tế tác nghiệp tại Trung tâm báo chí Đại hội lần thứ XII của Đảng

Trước đó, chiều 24-1, Đoàn Chủ tịch đã gửi báo cáo tổng hợp về nhân sự ứng cử, đề cử tới các đoàn. Các đại biểu tiến hành việc xin rút ý kiến ứng cử, đề cử hoặc xin rút tên ra khỏi danh sách đề cử. Danh sách nhân sự xin rút khỏi danh sách đề cử đã được các trưởng đoàn báo cáo với Đoàn Chủ tịch Đại hội. Tính đến chiều 24-1, danh sách do Đại hội đề cử hợp thành với danh sách do Trung ương giới thiệu đã có tổng số dư vượt quá quy định tối đa 30%. Do đó, danh sách các đồng chí mới được đề cử sẽ được đưa ra để Đại hội bỏ phiếu kín, kiểm phiếu ngay tại Đại hội và lấy từ cao xuống thấp chọn ra số dư tối đa 30% nhằm hình thành danh sách bầu cử chính thức.

Ngày mai 26-1, các đại biểu sẽ nhận danh sách bầu cử chính thức và tiến hành bỏ phiếu bầu cử Ban Chấp hành Trung ương khóa XII. Danh sách trúng cử được công bố vào chiều cùng ngày.

HÀM YÊN

Các tin, bài viết khác