Hôm nay 28-1: Công bố kết quả bầu Bộ Chính trị, Tổng Bí thư, Ban Bí thư khóa XII

(SGGP).- Theo chương trình làm việc của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, ngày 27-1, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII đã họp Hội nghị lần thứ nhất và đã bầu Bộ Chính trị, Tổng Bí thư, Ban Bí thư, Ủy ban Kiểm tra Trung ương và Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XII.

Kết quả bầu cử Bộ Chính trị, Tổng Bí thư, Ban Bí thư Trung ương Đảng, Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương được báo cáo Đại hội lần thứ XII của Đảng trong phiên họp toàn thể ngày hôm nay, 28-1. Cũng trong ngày hôm nay, Đại hội lần thứ XII của Đảng sẽ họp phiên bế mạc. Dự kiến, sau phiên bế mạc, đồng chí Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII sẽ chủ trì cuộc họp báo quốc tế về kết quả Đại hội.

Các đại biểu biểu quyết thông qua chương trình Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII

Trước đó, trao đổi với báo chí bên hành lang Đại hội lần thứ XII của Đảng, Thượng tướng Võ Tiến Trung, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI, Giám đốc Học viện Quốc phòng cho biết, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI đã thống nhất giới thiệu trường hợp “đặc biệt” là đồng chí Nguyễn Phú Trọng tái cử vào chức danh Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII. Ngày 26-1, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng đã bầu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII gồm 200 ủy viên, trong đó có 180 đồng chí ủy viên chính thức và 20 đồng chí ủy viên dự khuyết. Đồng chí Nguyễn Phú Trọng đã trúng cử vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII.

MINH GIANG

Các tin, bài viết khác