Hơn 24 triệu liều vaccine phòng covid-19 đã được tiêm tại Việt Nam

Hơn 24 triệu liều vaccine phòng covid-19 đã được tiêm tại Việt Nam

Ngày 7-9-2021, có 922.971 mũi vaccine phòng covid-19 được tiêm và 24.117.134 mũi vaccine đã tiêm trên toàn quốc. 
Hơn 24 triệu liều vaccine phòng covid-19 đã được tiêm tại Việt Nam ảnh 1