Sách giáo khoa

In thêm màu, giá như cũ

Sách Tiếng Việt lớp 4 được in thêm màu, trình bày đẹp.

Tiếp tục nâng cao chất lượng mỹ thuật trong việc trình bày, in ấn sách giáo khoa phục vụ năm học mới, NXB Giáo Dục tăng thêm màu (từ 2 đến 4 màu) cho các sách in theo chương trình mới (lớp 1, 2, 3, 4 và 6, 7, 8, 9), đồng thời tổ chức chặt chẽ việc kiểm tra chất lượng sách in trước khi nhập kho.

Theo đó, tất cả các sản phẩm, ấn phẩm của NXBGD (sách, tranh ảnh, bản đồ, băng hình, đĩa CD, VCD,…) đều được dán tem chống giả để chống làm giả.

Sách giáo khoa tái bản: giữ giá cũ như những năm trước. Đảm bảo mức bình quân tối thiểu số bản sách giáo khoa từ 10 - 11 bản/HS; sách tham khảo từø 0,7 - 0,8 bản/HS.

P.C.

Các tin, bài viết khác