Khai giảng khóa 1 chương trình “Giám đốc phát triển nguồn nhân lực”

Một lớp đào tạo nhân lực của bbc

Công ty Dịch vụ và Tư vấn phát triển nguồn nhân lực bcc vừa khai giảng chương trình đào tạo “Giám đốc Phát triển Nguồn nhân lực” khóa 01 cho 15 nhà quản lý cấp trưởng phòng, giám đốc nhân sự của các đơn vị doanh nghiệp tại TPHCM.

Chương trình học giúp học viên nâng cao kỹ năng để trở thành nhà tư vấn nội bộ, đối tác chiến lược trong các chương trình hoạch định và phát triển lâu dài của các đơn vị doanh nghiệp.

Đồng thời chương trình học trong thời gian 4 tháng còn hỗ trợ doanh nghiệp lựa chọn chiến lược phát triển nguồn nhân lực phù hợp thông qua các môn học như: văn hóa doanh nghiệp và quản lý thay đổi, tìm kiếm và giữ nhân tài, tư vấn nội bộ, hệ thống thông tin nhân sự...

L.L.

Các tin, bài viết khác