Khai giảng lớp “Giám đốc điều hành” khóa 2

Trường An Đức thuộc Tổng Công ty Công nghiệp In-Bao bì Liksin vừa khai giảng lớp “Giám đốc điều hành” khóa 2 dành cho cán bộ quản lý các cấp và cán bộ thuộc diện quy hoạch (ảnh). Trong số 37 học viên tham gia khóa học lần này có 20 cán bộ quản lý và 18 cán bộ cấp ủy của các đơn vị trực thuộc Tổng Công ty Nông nghiệp Sài Gòn và Tổng Công ty Liksin.

Khóa học kéo dài 6 tháng, gồm hơn 14 chuyên đề quản lý phục vụ công tác điều hành doanh nghiệp. Nội dung chương trình được cập nhật những kiến thức và kỹ năng quản lý mới nhất nhằm đáp ứng nhu cầu quản lý doanh nghiệp hiệu quả. Giảng viên là các chuyên gia có kinh nghiệm giảng dạy tại các trường Đại học và Tổ chức tư vấn giáo dục uy tín, công tác lâu năm tại các công ty lớn trong và ngoài nước.

Ngoài các chương trình đào tạo quản lý  các cấp phục vụ doanh nghiệp trong và ngoài Tổng Công ty Liksin, Trường An Đức liên tục mở các lớp đào tạo chuyên đề ngành in-bao bì theo nhu cầu của các doanh nghiệp và chiêu sinh các lớp trung cấp nghề 2 năm và sơ cấp nghề 3-6 tháng.

Thu Hằng

Các tin, bài viết khác