Khai mạc Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam TPHCM lần thứ XI, nhiệm kỳ 2019-2024

SGGPO

Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn phát biểu biểu đánh giá cao kết quả công tác mặt trận của Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM nhiệm kỳ qua. Đặc biệt nhiều hoạt động, nội dung, cách làm của MTTQ TPHCM là cơ sở để MTTQ Trung ương nghiên cứu, đổi mới, phổ biến, hướng dẫn, chia sẻ kinh nghiệm cho MTTQ các địa phương trong cả nước.  

Các đại biểu biểu quyết thông qua chương trình Đại hội MTTQ Việt Nam TPHCM. Ảnh: VIỆT DŨNG

Các đại biểu biểu quyết thông qua chương trình Đại hội MTTQ Việt Nam TPHCM. Ảnh: VIỆT DŨNG

Sáng 27-6, Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam TPHCM lần thứ XI (nhiệm kỳ 2019 – 2024) được khai mạc. Đại hội nhằm tổng kết, kiểm điểm kết quả hoạt động nhiệm kỳ 2014 - 2019; thảo luận, hiệp thương thống nhất mục tiêu, nhiệm vụ, chương trình hành động nhiệm kỳ 2019 - 2024; hiệp thương cử Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM nhiệm kỳ 2019 - 2024 và cử Đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2019 - 2024.

Đến dự có các đồng chí Trương Tấn Sang, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch nước; Trương Mỹ Hoa, nguyên Phó Chủ tịch nước; Trần Thanh Mẫn, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM; Huỳnh Đảm, nguyên Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; Trần Lưu Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM; Nguyễn Thành Phong, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch UBND TPHCM; Nguyễn Thị Lệ, Chủ tịch HĐND TPHCM; Võ Thị Dung, Phó Bí thư Thành ủy; đại diện các sở ban ngành TP và 416 đại biểu chính thức, đại diện cho các tầng lớp nhân dân, các dân tộc, tôn giáo, người Việt Nam ở nước ngoài.

Khai mạc Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam TPHCM lần thứ XI, nhiệm kỳ 2019-2024 ảnh 1  Đồng chí Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM tặng Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam TPHCM lần thứ XI bức tranh TP. Ảnh: VIỆT DŨNG

Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM Trần Tấn Ngời thông qua báo cáo tổng kết nhiệm kỳ qua, nêu bật những kết quả đạt được trên các lĩnh vực, thể hiện qua nhiều nội dung đa dạng, đổi mới, đáp ứng với tình hình mới. Các cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng Nông thôn mới - Đô thị văn minh”, “Vì biển đảo quê hương - Vì tuyến đầu Tổ quốc”, “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam; cuộc vận động “Vì người nghèo” phát huy được truyền thống đoàn kết, nhân ái với số tiền vận động được trên 700 tỷ đồng, góp phần chăm lo tốt cho người nghèo, thực hiện các chính sách an sinh xã hội, giảm nghèo bền vững.

Hoạt động “Đền ơn đáp nghĩa” được tiếp tục đẩy mạnh. Kết quả đã cơ bản hoàn thành việc hỗ trợ xây nhà tình nghĩa cho các gia đình chính sách, phụng dưỡng 235 Mẹ Việt Nam Anh hùng, chăm lo 30 thương binh đặc biệt có hoàn cảnh khó khăn. Thành phố luôn quan tâm chia sẻ, hỗ trợ chăm lo đồng bào nghèo ở vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc thiểu số ở các tỉnh còn gặp nhiều khó khăn, tổ chức nhiều đoàn đi thăm hỏi, hỗ trợ đồng bào bị thiên tai, hỏa hoạn ở 30 tỉnh, thành trong cả nước với tổng số tiền trên 117 tỷ đồng. 

Phát biểu tại đại hội, Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thành Phong đánh giá cao công tác mặt trận nhiệm kỳ qua, khẳng định vai trò của Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM trong việc đồng hành với chính quyền thành phố thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội. Nhiều năm qua với sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị và sự đồng thuận của các tầng lớp nhân dân, TPHCM đã duy trì được tốc độ tăng trưởng khá, năm sau cao hơn năm trước. Thành quả trên có sự đóng góp quan trọng của MTTQ và các tổ chức thành viên thông qua các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động với nhiều mô hình mới, giải pháp hay, sáng tạo được đúc kết và nhân rộng. Đây là nhân tố tích cực, góp phần quan trọng vào thực hiện các mục tiêu phát triển; khẳng định rõ vai trò, vị trí và trách nhiệm của mình trong sự nghiệp phát triển của thành phố những năm qua.

MTTQ chính là nơi hội tụ khối đại đoàn kết toàn dân, là mối bền chặt giữa Đảng, chính quyền và nhân dân. Đặc biệt, quan hệ phối hợp giữa Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM với UBND TPHCM, giữa Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM với Thường trực UBND TPHCM luôn được tăng cường, có hiệu quả trên tất cả các mặt công tác. Đó là sự phối hợp đồng bộ, hiệu quả của công tác thông tin, tuyên truyền, tạo được sự đồng thuận, thống nhất mục tiêu, hành động, vận động nhân dân chấp hành các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật Nhà nước; thường xuyên lắng nghe phản ánh tâm tư, nguyện vọng của nhân dân, nhằm đảm bảo quyền lợi hợp pháp, chính đáng của nhân dân, giải tỏa những bức xúc trong nhân dân, động viên nhân dân đề cao cảnh giác, đấu tranh, phê phán, bác bỏ các luận điệu xuyên tạc, kích động của các thế lực thù địch, chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc, gây mất ổn định chính trị và an toàn xã hội trên địa bàn TPHCM.

 Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn đánh giá cao kết quả công tác mặt trận của Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM nhiệm kỳ qua. Đặc biệt là các phong trao thi đua yêu nước, các cuộc vận động xã hội được phát động thực hiện với kết quả cao, góp phần thực hiện chương trình hành động Đại hội VIII MTTQ Việt Nam; nhiều hoạt động, nội dung, cách làm của MTTQ TPHCM là cơ sở để MTTQ Trung ương nghiên cứu, đổi mới, phổ biến, hướng dẫn, chia sẻ kinh nghiệm cho MTTQ các địa phương trong cả nước.  

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, Bí thư Thành ủy Nguyễn Thiện Nhân đề nghị đại hội cần đánh giá đúng những hạn chế, tồn tại trong công tác mặt trận 5 năm qua, tìm ra nguyên nhân, nhất là nguyên nhân chủ quan và rút ra bài học kinh nghiệm, từ đó đề ra các giải pháp khắc phục một cách hiệu quả trong nhiệm kỳ tới. Đặc biệt là phương thức vận động, tập hợp xây dựng khối đoàn kết toàn dân vẫn chưa theo kịp những yêu cầu mới; Mặt trận chưa thường xuyên và thiếu cơ chế phối hợp với các tổ chức thành viên trong việc nắm bắt và phản ánh tâm tư, nguyện vọng của nhân dân; vai trò đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân và hoạt động giám sát, phản biện xã hội của mặt trận có phần hạn chế; tổ chức bộ máy của Ủy ban MTTQ các cấp chậm được kiện toàn; đổi mới cơ chế hoạt động còn gặp nhiều khó khăn, chưa khắc phục được tình trạng hành chính hóa… 

Bí thư Thành ủy Nguyễn Thiện Nhân đề nghị trong nhiệm kỳ tới MTTQ TPHCM cần sâu sát nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của các giới, các tầng lớp nhân dân, lấy mục tiêu “dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh” làm điểm tương đồng để phát huy mạnh mẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Phát huy dân chủ, thân ái trao đổi bàn bạc, bảo đảm sự bình đẳng, tôn trọng, thông cảm lẫn nhau; xoá bỏ mặc cảm, định kiến về quá khứ, thành phần giai cấp, chấp nhận những điểm khác nhau không trái với lợi ích chung của dân tộc; làm sao để Mặt trận các cấp thực sự là trung tâm đoàn kết, tập hợp mọi lực lượng xã hội, là nơi mọi người có thể nói lên tiếng nói, nguyện vọng của mình, đóng góp trí tuệ, công sức cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. 

Tiếp tục làm tốt cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh" và các phong trào thi đua yêu nước, khuyến khích mọi người, mọi thành phần kinh tế tích cực đóng góp trí tuệ, tiền của, công sức để phát triển kinh tế, làm giàu chính đáng, đồng thời nêu cao tính cộng đồng và truyền thống nhân ái, tham gia xóa đói, giảm nghèo, chăm lo cho người có công với nước, làm việc thiện, giúp đỡ những hộ nghèo, những gia đình và cá nhân có hoàn cảnh khó khăn, giúp nhau nâng cao chất lượng cuộc sống.

Thực hiện tốt hơn nữa chức năng giám sát và phản biện xã hội đối với các tổ chức Đảng và cơ quan chính quyền, bao gồm cả việc giám sát các cán bộ, đảng viên, các đại biểu dân cử, các công chức, viên chức, cơ quan nhà nước các cấp; tích cực tham gia chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, làm cho tổ chức Đảng và bộ máy chính quyền các cấp thực sự trong sạch, vững mạnh. Đồng thời, chủ động góp ý kiến với Đảng, chính quyền trong việc hoạch định cơ chế, chính sách, phản biện sắc sảo, chân tình giúp Đảng và chính quyền tự điều chỉnh, tự hoàn thiện để lãnh đạo, chỉ đạo tốt hơn.  

HOÀI NAM

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất

Thượng tướng Nguyễn Văn Được, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Việt Nam phát biểu tại Đại hội

“Đừng vỗ ngực - tôi là “công thần”, muốn nói sao thì nói”

“Đó là những phát biểu vô tổ chức! Họ không phải hội viên Hội Cựu chiến binh Việt Nam. Vì là hội viên, được đứng trong tổ chức, họ sẽ không có những phát ngôn, luận điểm đi ngược với đường lối, chủ trương của Đảng và Nhà nước. “Đừng vỗ ngực - tôi là “công thần”, muốn nói sao thì nói”- Thượng tướng Nguyễn Văn Được nhấn mạnh.

Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

Lan tỏa cách làm sáng tạo

Làm theo lời Bác, trong những năm qua, nhiều cấp ủy Đảng, tổ chức đoàn thể chính trị tại TPHCM đã thực hiện tốt phong trào “Dân vận khéo” với cách làm sáng tạo.

Xây dựng Đảng

Phát triển Đảng trong vùng đồng bào có đạo - Bài 3: Còn những trở ngại

Mặc dù đã có nhiều kết quả rõ nét, tích cực từ các địa phương trong việc phát triển Đảng ở vùng đồng bào có đạo nhưng ngay tại chính các tỉnh thực hiện tốt chủ trương của Đảng vẫn xuất hiện không ít đơn vị, địa phương chưa làm hết trách nhiệm hoặc luôn phải chật vật tìm nguồn.

Việt Nam và Thế giới

Vững lòng biển đảo

Hơn 17 tỷ đồng hỗ trợ quân dân Trường Sa 

Tối 12-4, đoàn công tác TPHCM đã về đến cầu cảng Lữ đoàn 125 Hải quân, kết thúc 9 ngày thăm quân và dân quần đảo Trường Sa. Đón đoàn có các đồng chí: Tất Thành Cang, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM; Võ Thị Dung, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM cùng các đồng chí lãnh đạo TP. 

 

Nhân sự

Cải cách hành chính

Khó như đi làm thủ tục nhập, tách hộ khẩu

Theo quy định của Luật Cư trú, điều kiện đăng ký thường trú tại TPHCM và một số thủ tục về tách, chuyển hộ khẩu thường trú, đăng ký tạm trú đã được sửa đổi theo hướng đơn giản, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người dân. Thế nhưng, thời gian qua, nhiều người dân đã phản ánh đến Báo SGGP khi đi làm thủ tục về nhập, tách hộ khẩu thường trú và đăng ký tạm trú đã bị một số cơ quan chức năng làm khó, gây phiền hà…