Khánh Hòa tiếp tục thực hiện kế hoạch phục hồi Vịnh Nha Trang

UBND tỉnh Khánh Hòa vừa có văn bản chỉ đạo, yêu cầu UBND thành phố Nha Trang tiếp tục triển khai thực hiện kế hoạch tổng thể phục hồi vịnh Nha Trang.

Theo đó, UBND TP Nha Trang sẽ tiếp tục triển khai các nội dung công việc thuộc thẩm quyền theo phương hướng thực hiện các nhiệm vụ trong năm 2024 đã đề ra.

Tăng cường công tác tuyên truyền bằng nhiều hình thức về công tác bảo vệ hệ sinh thái, môi trường vịnh Nha Trang; thường xuyên tổ chức kiểm tra, phát hiện và xử lý ngay các hành vi vi phạm hành chính trên vịnh Nha Trang, ngăn chặn kịp thời các hoạt động xâm hại đến hệ sinh thái rạn san hô; cương quyết không để phát sinh lồng, bè nuôi trồng thủy sản mới ngoài khu vực được phép nuôi trồng; đảm bảo phục hồi vịnh Nha Trang theo đúng yêu cầu của kế hoạch đề ra; kịp thời báo cáo, tham mưu các nội dung cần giải quyết thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh Khánh Hòa trong quá trình thực hiện; chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh trong kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện phục hồi vịnh Nha Trang...

z5095499381255-2dba9d18b0d2d702d93b7cee4a67fffe-6114.jpg
Phục hồi rạn san hô tại đảo Hòn Mun trong Vịnh Nha Trang. Ảnh: CÔNG NHÂN

Trước đó, theo báo cáo của UBND TP Nha Trang, sau 1 năm thực hiện Kế hoạch tổng thể phục hồi vịnh Nha Trang, đến nay đã đạt được một số kết quả tích cực. Trong đó, nâng cao nhận thức, kiến thức về cách ứng xử thân thiện với môi trường vịnh Nha Trang thông qua các hoạt động tuyên truyền, tập huấn; tổ chức hoạt động thả tái tạo nguồn lợi thủy sản trong dịp Festival Biển, Ngày Quốc tế đa dạng sinh học, Ngày Môi trường thế giới, Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam; triển khai mô hình điểm không sử dụng nhựa dùng một lần qua bến tàu du lịch Nha Trang và khu vực đảo Hòn Mun; tạm dừng các hoạt động có nguy cơ gây hại đến môi trường và rạn san hô tại khu vực biển Hòn Mun và vịnh Nha Trang (từ tháng 6-2022 đến tháng 6-2023); phục hồi san hô tại khu vực Hòn Mun và vịnh Nha Trang.

Ngoài ra, xây dựng và triển khai dự án “Thúc đẩy đối thoại, hợp tác giữa cộng đồng và khối tư nhân với cơ quan nhà nước trong bảo tồn rạn san hô và phát triển bền vững khu vực biển Hòn Mun, vịnh Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa”; xây dựng Đề án “Phát triển du lịch cộng đồng tại đảo Bích Đầm, phường Vĩnh Nguyên” nhằm hỗ trợ sinh kế bền vững cho người dân sống trên vịnh Nha Trang; rà soát, khoanh vùng bảo vệ các khu vực biển ở Hòn Mun, Hòn Chồng có san hô đang phục hồi, có bãi giống và bãi đẻ của thủy sản; kiểm soát các nguồn xả thải vào vịnh Nha Trang; đánh giá tình trạng rạn san hô ven bờ Khánh Hòa...

Tin cùng chuyên mục