Khi chồng là dân công nghệ thông tin

Vợ: Anh yêu, ăn một ít khoai tây chiên nhé?

Chồng: Ổ cứng đầy rồi!

Vợ: À, anh đã mua cho em cái váy đỏ đó chưa?

Chồng: Câu lệnh sai!

Vợ: Ôi, nhưng em đã nói với anh về chuyện này từ sáng cơ mà.

Chồng: Cú pháp sai, không chấp nhận!

Vợ: Trời đất ơi, thôi ngay cái kiểu đó đi. Lương tháng này của anh đâu?

Chồng: Tập tin đang được sử dụng, chỉ đọc không chỉnh sửa! Vào lại sau một thời gian nữa!

Vợ: Thôi, ít nhất là đưa thẻ rút tiền của anh đây. Em có thể tự đi mua.

Chồng: Vi phạm quyền chia sẻ tập tin! Truy cập bị từ chối!

Vợ khóc: Huhu, tôi đã lầm khi cưới anh.

Chồng: Kiểu dữ liệu không phù hợp!

Vợ: Anh là đồ vô tích sự.

Chồng: Đã được mặc định!

Vợ: Trời ơi, vậy tôi có ý nghĩa gì trong đời anh chứ?

Chồng: Virus chưa xác định nhưng được phát hiện!

Vợ: Thôi đi. Anh yêu tôi hay yêu cái máy tính hả?

Chồng: Quá nhiều tham số, không tiếp nhận!

Vợ: Tôi sẽ về nhà mẹ tôi.

Chồng: Chương trình thực hiện sai, cần đóng lại!

Vợ: Không, tôi sẽ từ bỏ anh mãi mãi.

U.K. (st)

Các tin, bài viết khác