Không rõ

Một cháu bé về quê thăm ngoại. Một người bà con hỏi cháu bé: Cháu là con lớn hay con bé trong nhà?

Cháu bé: Thưa, chẳng biết lớn hay bé!

Người ấy ngạc nhiên: Tại sao?

Cháu bé: Cháu có 3 anh em. Cháu ở giữa. Khi có việc gì hơi nặng thì bố cháu bảo 2 đứa lớn làm, thế là cháu lớn. Khi có việc nhẹ, mẹ cháu bảo 2 đứa nhỏ làm, thế là cháu nhỏ.

Người bà con hỏi tiếp: Cháu tuổi con gì?

Cháu bé nói: Cháu chẳng biết tuổi gì hoặc là cả 3 con gà, con lợn, con bò.

- Tại sao cháu nói thế? Người hàng xóm hỏi.

Thằng bé trả lời:

- Vì khi xem chữ của cháu, cô giáo nói là cháu tuổi con gà vì viết như gà bới, khi tắm thì mẹ bảo cháu là con lợn vì quá bẩn, khi xem sổ liên lạc thì bố mắng cháu: Mày là một con bò.

U.K. (st)

Các tin, bài viết khác