Kỳ họp thứ 24 Ủy ban Kiểm tra Trung ương: Quyết định và đề nghị thi hành kỷ luật đối với một số tổ chức đảng và đảng viên

(SGGP).– Từ ngày 18 đến 29-7, tại Hà Nội, Ủy ban Kiểm tra Trung ương (khóa XI) đã họp kỳ thứ 24 do đồng chí Ngô Văn Dụ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương chủ trì.

Tại kỳ họp này, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã xem xét kết quả giải quyết tố cáo và kết luận đối với 7 trường hợp cán bộ thuộc diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý. Qua giải quyết đơn tố cáo, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã làm rõ những nội dung tố cáo chưa đúng, chưa có cơ sở; những nội dung tố cáo đúng hoặc đúng một phần nhưng chưa đến mức phải xem xét, xử lý trách nhiệm. Ủy ban Kiểm tra Trung ương yêu cầu các tập thể và cá nhân liên quan nghiêm túc kiểm điểm, rút kinh nghiệm, đề ra các biện pháp khắc phục hạn chế, khuyết điểm và chỉ đạo xử lý dứt điểm những vấn đề đã kết luận đối với tổ chức, cá nhân thuộc thẩm quyền quản lý; kết quả kiểm điểm báo cáo bằng văn bản với Ủy ban Kiểm tra Trung ương.

Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã xem xét, quyết định và đề nghị thi hành kỷ luật đối với một số tổ chức đảng và đảng viên. Cụ thể, xem xét trách nhiệm đối với Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh Vĩnh Long nhiệm kỳ 2005 - 2010, 2011 - 2015; đồng chí nguyên là Phó Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Ban Cán sự Đảng, Chủ tịch UBND tỉnh (nhiệm kỳ 2005 - 2010) và đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Ban Cán sự Đảng, Chủ tịch UBND tỉnh (nhiệm kỳ 2011 - 2015). Ủy ban Kiểm tra Trung ương yêu cầu: Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh Vĩnh Long và 2 đồng chí trên nghiêm túc kiểm điểm rút kinh nghiệm trong việc xây dựng và thực hiện quy chế làm việc, khắc phục khuyết điểm đã được chỉ ra qua kiểm tra về công tác quản lý đất đai, dự án trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Chung Ngọc Nhãn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, nguyên Giám đốc Sở LĐTB-XH tỉnh Cà Mau có khuyết điểm: vi phạm nguyên tắc trong công tác cán bộ; vi phạm các quy định của Nhà nước để đơn vị xảy ra tham nhũng trong quá trình triển khai thực hiện các dự án do Sở LĐTB-XH tỉnh làm chủ đầu tư.

Ủy ban Kiểm tra Trung ương đề nghị Ban Bí thư xử lý kỷ luật bằng hình thức: cách chức Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy Cà Mau nhiệm kỳ 2010 - 2015 đối với đồng chí Chung Ngọc Nhãn; về chính quyền, đề nghị cách chức Giám đốc Sở LĐTB-XH tỉnh Cà Mau. Đồng chí Nguyễn Bình Kiên, nguyên Phó Giám đốc Công an thành phố Hải Phòng đã vi phạm quy trình, quy định của ngành và Luật Bưu chính viễn thông. Ủy ban Kiểm tra Trung ương quyết định thi hành kỷ luật đồng chí Nguyễn Bình Kiên bằng hình thức cảnh cáo. Các đảng viên nguyên là lãnh đạo, nhân viên Bệnh viện 268 thuộc Cục Hậu cần, Quân khu IV đã có khuyết điểm, sai phạm: lợi dụng chức trách, nhiệm vụ được giao, cố ý làm sai quy trình, quy định trong việc lập hồ sơ khám bệnh để được hưởng chính sách, chế độ cho người bị nhiễm chất độc hóa học.

Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã biểu quyết và đề nghị tổ chức đảng có thẩm quyền thi hành kỷ luật Đại tá Nguyễn Xuân Dũ, nguyên Phó Bí thư Đảng ủy, nguyên Giám đốc Bệnh viện bằng hình thức cách chức Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Bệnh viện 268; Đại tá Hoàng Xuân Thụ, nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, nguyên Phó Giám đốc và Thượng tá Thân Trọng Đoàn, nguyên Đảng ủy viên, nguyên Chủ nhiệm Khoa B3 bằng hình thức cảnh cáo; Thượng tá Lê Văn Hữu, nguyên Bí thư Chi bộ, nguyên Chủ nhiệm Khoa A2 và Trung tá Hoàng Danh Thắng, nguyên nhân viên Văn thư bảo mật bằng hình thức khiển trách.

Về kết quả kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng đối với Ban Thường vụ và Ủy ban Kiểm tra tỉnh ủy, thành ủy: Hải Phòng, Bến Tre, Cao Bằng, Kon Tum, Hòa Bình; qua kiểm tra nhận thấy: Ban Thường vụ và Ủy ban Kiểm tra các tỉnh ủy, thành ủy được kiểm tra đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện toàn diện các nhiệm vụ công tác kiểm tra, giám sát theo quy định của Điều lệ Đảng. Kết quả công tác kiểm tra, giám sát đã góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng, giữ nghiêm kỷ luật của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Công tác kiểm tra, giám sát từng bước đi vào nền nếp, kịp thời ngăn ngừa vi phạm, suy thoái trong cán bộ, đảng viên.

Tuy nhiên, ở một số tỉnh ủy, thành ủy công tác kiểm tra dấu hiệu vi phạm đối với tổ chức đảng cấp dưới và đảng viên thuộc diện Ban Thường vụ quản lý còn hạn chế (Bến Tre, Hòa Bình). Chưa chỉ đạo cấp ủy cấp dưới tập trung kiểm tra đối với các lĩnh vực dễ phát sinh vi phạm; chất lượng các cuộc kiểm tra, giám sát chưa cao (Cao Bằng). Còn để xảy ra trường hợp quyết định thi hành kỷ luật đảng chưa đúng thẩm quyền (Hải Phòng). Công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng đối với một số trường hợp thực hiện chưa đầy đủ về quy trình, quy định (Kon Tum). Việc phối hợp giữa ủy ban kiểm tra tỉnh ủy với các cơ quan có liên quan trong thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng chưa kịp thời nên còn để xảy ra những sai sót trong xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm pháp luật (Hòa Bình)... Ủy ban Kiểm tra Trung ương yêu cầu các tỉnh ủy, thành ủy nói trên nghiêm túc rút kinh nghiệm về những mặt còn hạn chế, khuyết điểm; tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện công tác kiểm tra, giám sát đạt kết quả, hiệu quả cao hơn.

Về xem xét kết quả kiểm tra tài chính đảng đối với Ban Thường vụ Tỉnh ủy các tỉnh: Yên Bái, Vĩnh Phúc; Ủy ban Kiểm tra Trung ương nhận thấy: Ban Thường vụ Tỉnh ủy các tỉnh Yên Bái, Vĩnh Phúc đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo công tác quản lý tài chính, tài sản cơ bản bảo đảm theo đúng quy định của Đảng và Nhà nước về công tác tài chính đảng. Các tổ chức đảng, đơn vị trong Đảng bộ sử dụng có hiệu quả nguồn lực tài chính góp phần phục vụ kịp thời nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị. Tuy nhiên, công tác chỉ đạo thực hiện cơ chế quản lý tài chính đảng có việc còn chậm, chưa kịp thời, chưa phù hợp với quy định hiện hành; việc tổ chức thực hiện quản lý, sử dụng tài chính đảng ở một số đơn vị còn khuyết điểm, hạn chế, có nơi đã xảy ra vi phạm. Ủy ban Kiểm tra Trung ương yêu cầu Ban Thường vụ Tỉnh ủy các tỉnh nêu trên nghiêm túc rút kinh nghiệm và kịp thời khắc phục những khuyết điểm, vi phạm, chỉ đạo xử lý một số khoản chi hoặc hạch toán chưa đúng chế độ.

Giải quyết khiếu nại kỷ luật đảng đối với 6 đảng viên, qua xem xét, giải quyết, Ủy ban Kiểm tra Trung ương quyết định: giữ nguyên hình thức kỷ luật đối với 4 trường hợp; giảm hình thức kỷ luật 2 trường hợp.

Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã nghe báo cáo và tham gia ý kiến với 2 Đoàn giải quyết khiếu nại kỷ luật Đảng của Bộ Chính trị và của Ban Chấp hành Trung ương. Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã thảo luận Tờ trình Bộ Chính trị và Tiểu ban Điều lệ về những vấn đề kiến nghị bổ sung, sửa đổi trong Chương VII, Chương VIII, Điều lệ Đảng khóa XI về công tác kiểm tra, giám sát để trình Đại hội toàn quốc lần thứ XII của Đảng và một số dự thảo Quyết định về công tác kiểm tra, giám sát.

BẢO MINH

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất

Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai chủ trì buổi làm việc của đoàn kiểm tra với Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM. Ảnh: VIỆT DŨNG

Đồng chí Trương Thị Mai làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM

Trong bối cảnh dịch Covid-19 tác động, Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM đã lãnh đạo, chỉ đạo việc tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp theo tinh thần đổi mới, thiết thực, phù hợp với tình hình phòng chống dịch Covid-19, không phô trương, tránh hình thức.

Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

Nhiều tấm gương học tập và làm theo Bác

Sau 5 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, tại tỉnh Tây Ninh đã xuất hiện nhiều tập thể và cá nhân điển hình trong học tập và làm theo lời Bác, được Thủ tướng tặng bằng khen.

Xây dựng Đảng

Linh hoạt sinh hoạt trực tuyến ở các tổ chức cơ sở Đảng

Trong thời điểm TPHCM thực hiện giãn cách xã hội phòng chống dịch Covid-19, các tổ chức cơ sở Đảng đã linh hoạt vận dụng nhiều giải pháp nhằm đảm bảo nội dung, chất lượng các buổi sinh hoạt Đảng theo đúng quy định. 

Việt Nam và Thế giới

Vững lòng biển đảo

Họp mặt Đoàn công tác số 7 Trường Sa năm 2019

Thay mặt Đoàn công tác số 7 và Đoàn đại biểu TPHCM, nguyên Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Võ Thị Dung phát biểu ôn lại kỷ niệm trong chuyến hải trình đi thăm, động viên quân và dân đang sinh sống, làm nhiệm vụ trên các đảo thuộc quần đảo Trường Sa và nhà giàn DK1

Nhân sự

Cải cách hành chính

Giảm họp, tăng kết nối với dân

Thích ứng linh hoạt với Covid-19, các công sở trên địa bàn TPHCM đã chuyển bộ, nâng cao hiệu quả hoạt động để đảm bảo điều hành, giải quyết công việc. Nhiều đơn vị đã ứng dụng công nghệ thông tin, giảm bớt hội họp, tăng kết nối trực tuyến, nhất là tăng phục vụ người dân theo hình thức trực tuyến.

ĐẠI HỘI ĐẢNG CÁC CẤP