Lâm Đồng ra chỉ thị “3 điều cần làm, 4 điều cần tránh”

Ngày 20-4, Tỉnh ủy Lâm Đồng ban hành Chỉ thị về phát huy tinh thần trách nhiệm, sự năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, vì lợi ích chung của đội ngũ cán bộ, đảng viên…

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Nam
  • Nữ miền Nam
  • Nữ miền Bắc
  • Nam miền Bắc

Theo đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lâm Đồng yêu cầu cần tiếp tục quán triệt và tổ chức thực hiện nghiêm túc Kết luận 21/2021 của Trung ương Đảng; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa", tăng cường trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là người đứng đầu.

Đồng thời quán triệt, triển khai thực hiện đồng bộ trong đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động phương châm "3 điều cần làm”, “4 điều cần tránh".

Cụ thể, 3 điều cần làm là nói đi đôi với làm, làm điều đúng vì lợi ích chung; làm hết trách nhiệm, quyết tâm cao, tư duy đổi mới và làm mang lại hiệu quả cao nhất, chất lượng tốt nhất.

4 điều cần tránh là tránh làm sai, làm trái, tư lợi cá nhân; tránh đùn đẩy, né tránh, sợ trách nhiệm; tránh làm việc qua loa, đại khái, không mang lại hiệu quả và tránh an phận thủ thường, dĩ hòa vi quý.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lâm Đồng cũng yêu cầu các cấp ủy, tổ chức Đảng, cơ quan, đơn vị, địa phương rà soát, bổ sung, hoàn thiện quy chế làm việc, phân công nhiệm vụ của các cấp ủy, cơ quan, đơn vị; xác định rõ trách nhiệm, quyền hạn, rõ người, rõ việc và dễ kiểm tra, giám sát, bảo đảm không chồng chéo, bỏ sót nhiệm vụ, không trái với quy định; thường xuyên kiểm tra, giám sát, thanh tra, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm…

Trong chỉ thị mới ban hành, Tỉnh ủy Lâm Đồng cũng nêu thực trạng ở một số cấp ủy, cơ quan, đơn vị, nhiều cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trong thực hiện nhiệm vụ còn có những hạn chế, khuyết điểm. Năng lực đội ngũ cán bộ có mặt chưa đáp ứng yêu cầu, có tình trạng né tránh, đùn đẩy, tâm lý e dè, sợ sai, sợ trách nhiệm, không dám làm…

Tin cùng chuyên mục