Làng gốm Trung Sơn - Làng của những chiếc nồi gốm nung

Làng gốm Trung Sơn - Làng của những chiếc nồi gốm nung

Làng gốm Trung Sơn - Làng của những chiếc nồi gốm nung ảnh 1
Làng gốm Trung Sơn - Làng của những chiếc nồi gốm nung ảnh 2
Làng gốm Trung Sơn - Làng của những chiếc nồi gốm nung ảnh 3
Làng gốm Trung Sơn - Làng của những chiếc nồi gốm nung ảnh 4
Làng gốm Trung Sơn - Làng của những chiếc nồi gốm nung ảnh 5
Làng gốm Trung Sơn - Làng của những chiếc nồi gốm nung ảnh 6
Làng gốm Trung Sơn - Làng của những chiếc nồi gốm nung ảnh 7
Làng gốm Trung Sơn - Làng của những chiếc nồi gốm nung ảnh 8
Làng gốm Trung Sơn - Làng của những chiếc nồi gốm nung ảnh 9
Làng gốm Trung Sơn - Làng của những chiếc nồi gốm nung ảnh 10
Làng gốm Trung Sơn - Làng của những chiếc nồi gốm nung ảnh 11
Làng gốm Trung Sơn - Làng của những chiếc nồi gốm nung ảnh 12
Làng gốm Trung Sơn - Làng của những chiếc nồi gốm nung ảnh 13
Làng gốm Trung Sơn - Làng của những chiếc nồi gốm nung ảnh 14
Làng gốm Trung Sơn - Làng của những chiếc nồi gốm nung ảnh 15
Làng gốm Trung Sơn - Làng của những chiếc nồi gốm nung ảnh 16
Làng gốm Trung Sơn - Làng của những chiếc nồi gốm nung ảnh 17
Làng gốm Trung Sơn - Làng của những chiếc nồi gốm nung ảnh 18
Làng gốm Trung Sơn - Làng của những chiếc nồi gốm nung ảnh 19
Làng gốm Trung Sơn - Làng của những chiếc nồi gốm nung ảnh 20
Làng gốm Trung Sơn - Làng của những chiếc nồi gốm nung ảnh 21

NGUYỄN TRANG - Đồ họa: MINH THƯ

Các tin, bài viết khác

" />