Lãnh đạo Đảng, Nhà nước và đại biểu Quốc hội vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh

Ngày 20-5, trước khi bước vào kỳ họp thứ 7, đại biểu Quốc hội khóa XV đã đặt vòng hoa và vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Đại biểu Quốc hội khóa XV vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Thực hiện: VĂN MINH - ANH PHƯƠNG - QUANG PHÚC

Tin cùng chuyên mục