Lệ phí cấp giấy hồng mới không quá 100.000 đồng/hồ sơ

Để đảm bảo cho công tác cấp giấy chứng nhận (GCN) theo quy trình mới, ông Đỗ Phi Hùng, Phó Giám đốc Sở Xây dựng TPHCM, cho biết, trong tháng 4-2007, Sở Xây dựng sẽ mở thầu mua phần mềm quản lý và in GCN theo NĐ 90/CP để cung cấp cho các quận, huyện.

Được biết, hiện nay Sở Xây dựng đã mua mẫu GCN và đủ phân phối cho 24 quận, huyện. Nếu trong thời gian tới mà GCN không đủ đáp ứng nhu cầu tại các quận, huyện thì sở sẽ mua thêm đợt 2.

Chuẩn bị cho việc cấp giấy hồng mới vào ngày 10-4, ông Đỗ Phi Hùng cũng cho biết, trong khi chờ HĐND TPHCM thông qua mức thu lệ phí cụ thể, các cơ quan được phân cấp và ủy quyền cấp GCN tạm thời thu lệ phí cấp giấy hồng mới không quá 100.000 đồng/hồ sơ (đối với trường hợp cấp mới) và không quá 50.000 đồng (đối với cấp đổi).

Về mức chi ngân sách, trước mắt Sở Tài chính TPHCM hướng dẫn UBND quận, huyện thực hiện chi tạm và quyết toán 85.000 đồng/hồ sơ để thực hiện công tác cấp giấy hồng mới.

HẠNH NHUNG