Liên kết xây dựng thương hiệu cho doanh nghiệp trẻ

Hội Doanh nghiệp trẻ Việt Nam đã có lớp tập huấn cho các cán bộ Hội Thanh niên Việt Nam, cán bộ văn phòng hội doanh nghiệp và câu lạc bộ doanh nghiệp trẻ địa phương về công tác phát triển doanh nghiệp trẻ toàn quốc năm 2006. Chương trình này được các chuyên gia cao cấp trong và ngoài nước giảng dạy thông qua sự hỗ trợ của Liên đoàn Công nghiệp Đan Mạch.

Dệt của Thái Tuấn, thương hiệu của một doanh nghiệp trẻ trong ngành dệt may.

Từ đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, cuối tháng 12-2005, Thủ tướng Chính phủ đã đồng ý với chủ trương tiếp nhận khoản viện trợ không hoàn lại của Chính phủ Đan Mạch để tài trợ cho Dự án “Tăng cường năng lực phát triển cho Hội Doanh nghiệp trẻ Việt Nam thông qua sự hỗ trợ của Liên đoàn Công nghiệp Đan Mạch” và giao cho Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh duyệt nội dung và triển khai dự án.

Dự án này được Ban Bí thư Trung ương Đoàn TNCS HCM giao cho Hội Doanh nghiệp trẻ Việt Nam làm chủ dự án và tiếp nhận sự tài trợ của Liên đoàn Công nghiệp Đan Mạch, trị giá hơn 4,9 triệu krone Đan Mạch (tương đương 780.000 USD).

Theo dự kiến, chương trình được xây dựng với mục đích đưa Hội Doanh nghiệp trẻ Việt Nam trở thành một tổ chức mạnh và chuyên nghiệp, đóng vai trò trung tâm truyền bá kiến thức và cung cấp các dịch vụ hỗ trợ nhằm tăng cường năng lực hoạt động của các hội và câu lạc bộ doanh nghiệp trẻ cấp tỉnh và thành phố. Dự án được triển khai trong ba năm (2005-2008) sẽ nhận được sự hỗ trợ để tiến hành các cuộc khảo sát nhu cầu của doanh nghiệp trẻ, đề xuất mô hình hoạt động của hội doanh nghiệp trẻ.

Mới đây Hội Doanh nghiệp trẻ VN đã có đợt tập huấn cho các cán bộ hội và doanh nghiệp trẻ trong các câu lạc bộ doanh nghiệp trẻ địa phương nhằm triển khai các hoạt động hỗ trợ trong thời gian tới.

Ông Phạm Tấn Công, Phó Chủ tịch Thường trực kiêm Tổng thư ký hội cho biết, thực tế các doanh nghiệp trẻ Việt Nam có quy mô nhỏ, thiếu thông tin thị trường, thiếu thương hiệu trong quá trình hội nhập. Chương trình này sẽ có những biện pháp giúp các doanh nghiệp thực hiện sự liên kết trong quá trình hội nhập, như khai thác tối đa chương trình Sao Vàng Đất Việt để xây dựng thương hiệu.

Theo ý kiến của các chuyên gia, doanh nghiệp trẻ tại các địa phương cần tham gia thành lập hiệp hội địa phương, từ đó thống nhất tổ chức, sử dụng giải thưởng Sao Vàng đất Việt như một hoạt động quan trọng để liên kết các doanh nghiệp cùng xây dựng thương hiệu chung cho các sản phẩm và dịch vụ của Việt Nam. Đối tượng xét trao giải là các thương hiệu, sản phẩm, dịch vụ tiêu biểu của Việt Nam ngang tầm quốc tế, có thể so sánh và cạnh tranh với nước ngoài.

Trong thời gian tới, giải thưởng Sao Vàng đất Việt tiếp tục được xác định là một nội dung quan trọng của Hội Doanh nghiệp trẻ Việt Nam, các nội dung hoạt động liên quan sẽ được mở rộng, công tác tuyên truyền sẽ được đẩy mạnh hơn nữa để Sao Vàng đất Việt trở thành biểu tượng thành công của các thương hiệu và sản phẩm Việt Nam.

Bên cạnh đó, dự án cũng sẽ tập trung vào các hoạt động dịch vụ giúp hội viên xúc tiến thương mại, thông tin, tư vấn, đào tạo và xây dựng thương hiệu… Do vậy, dự án sẽ thiết lập các cơ cấu tạo điều kiện cho việc trao đổi, liên lạc giữa Hội Doanh nghiệp trẻ Việt Nam, các Hội Doanh nghiệp trẻ và Câu lạc bộ Doanh nghiệp trẻ cấp tỉnh với các công ty tư nhân được thường xuyên và hiệu quả.

Đặc biệt, dự án sẽ cải thiện việc cung cấp các dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp đến các nhà doanh nghiệp trẻ tại Việt Nam với sự giúp đỡ trực tiếp của các chuyên gia được Liên đoàn Công nghiệp Đan Mạch cử sang. Ông Công cho rằng, các doanh nghiệp trẻ Việt Nam, đặc biệt là doanh nghiệp trẻ tư nhân, nên có thông tin và trở thành hội viên Hội Doanh nghiệp trẻ Việt Nam để được thụ hưởng các hoạt động hỗ trợ của dự án này, góp phần vào sự phát triển của phong trào doanh nghiệp trẻ nói riêng và nền kinh tế Việt Nam nói chung.

HOA LÊ

Các tin, bài viết khác