Lời kêu gọi thi đua ái quốc là nét đặc sắc của tư tưởng Hồ Chí Minh

SGGPO
Lời kêu gọi thi đua ái quốc thực sự là văn kiện chứa đựng những chỉ dẫn quý báu, có giá trị sâu sắc về lý luận và thực tiễn đối với phong trào thi đua yêu nước. Đặc biệt, thể hiện rõ nét tính hệ thống, nhất quán trong tư tưởng Hồ Chí Minh về thi đua yêu nước, xây dựng đời sống mới, xã hội mới, con người mới. 

Ngày 8-6, tại Hà Nội, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh chủ trì, phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương, Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương tổ chức Hội thảo khoa học cấp quốc gia “Lời kêu gọi thi đua ái quốc của Chủ tịch Hồ Chí Minh - Giá trị lý luận và thực tiễn đối với phong trào thi đua yêu nước hiện nay”.

Hội thảo kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc (11-6-1948 - 11-6-2018), khẳng định giá trị bền vững của tư tưởng Hồ Chí Minh trong bối cảnh hiện nay.

Lời kêu gọi thi đua ái quốc là nét đặc sắc của tư tưởng Hồ Chí Minh ảnh 1 Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh phát biểu khai mạc hội thảo. Ảnh: T.B
Phát biểu khai mạc hội thảo, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh khẳng định, Lời kêu gọi thi đua ái quốc của Chủ tịch Hồ Chí Minh được viết ngắn gọn, chỉ khoảng 400 từ, nhưng đó là sự kết tinh và thể hiện tập trung những nội dung cơ bản tư tưởng của Người về thi đua ái quốc. Những nội dung này được trình bày hết sức logic, khoa học, dễ hiểu, dễ nhớ và dễ thực hiện.
Theo Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh, Lời kêu gọi thi đua ái quốc thực sự là văn kiện chứa đựng những chỉ dẫn hết sức quý báu, có giá trị sâu sắc cả về lý luận và thực tiễn đối với phong trào thi đua yêu nước. Đặc biệt là sự thể hiện rõ nét tính hệ thống và nhất quán trong tư tưởng Hồ Chí Minh về thi đua yêu nước, về xây dựng đời sống mới, xã hội mới, con người mới.
"Lời kêu gọi thi đua ái quốc của Bác Hồ là sự chỉ dẫn quan trọng đối với phong trào thi đua yêu nước hiện nay" - Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh.
"Lời kêu gọi thi đua ái quốc của Bác Hồ là sự chỉ dẫn quan trọng đối với phong trào thi đua yêu nước hiện nay. Đó là phải chú trọng truyền thống yêu nước của mỗi người Việt Nam trong phong trào thi đua xây dựng và bảo vệ đất nước, đưa nước ta thoát khỏi nghèo nàn, lạc hậu; định hướng mục đích, nội dung, phương pháp, tổ chức lãnh đạo phong trào thi đua yêu nước một cách toàn diện, thiết thực, hiệu quả trên tất cả các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh, quốc phòng, đối ngoại… cổ vũ, động viên toàn dân đoàn kết, hăng hái thi đua lao động, sáng tạo, làm nên sức mạnh tổng hợp cho cách mạng Việt Nam trong sự nghiệp đổi mới, mở cửa, hội nhập quốc tế, đưa dân tộc ta vững bước trên con đường phát triển", Phó Chủ tịch nước phát biểu.
Theo Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh cho biết, thấm nhuần tư tưởng Hồ Chí Minh về thi đua ái quốc, trong sự nghiệp đổi mới hiện nay, phong trào thi đua yêu nước đã được tổ chức sâu rộng, từng bước đổi mới nội dung, hình thức, bám sát thực tiễn, gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, địa phương, đơn vị. Nhiều phong trào thi đua trong toàn quốc được phát động mang lại hiệu quả thiết thực, như: phong trào “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”; “Cả nước chung tay vì người nghèo – không để ai bị bỏ lại phía sau”; “Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển”…
Theo Phó Chủ tịch nước, qua các phong trào thi đua, đã có nhiều sáng kiến, mô hình cải tiến kỹ thuật, các giải pháp, biện pháp nâng cao năng suất lao động, hiệu quả công tác được đề ra, góp phần phát huy mọi tiềm lực trong xã hội để xây dựng đất nước. Nhiều tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu được tôn vinh, khen thưởng kịp thời, trở thành những tấm gương điển hình trong các phong trào thi đua các cấp, mang lại hiệu quả xã hội to lớn.
Lời kêu gọi thi đua ái quốc là nét đặc sắc của tư tưởng Hồ Chí Minh ảnh 2 Quang cảnh hội thảo. Ảnh: T.B
Hội thảo có sự tham gia của các nhà quản lý, hoạt động thực tiễn, các nhà khoa học và các đại biểu đến từ nhiều cơ quan ở Trung ương, tỉnh, thành phố và nhận được hơn 90 tham luận.
Các tham luận khoa học đã đi sâu, làm sáng tỏ nhiều vấn đề, trong đó khẳng định Lời kêu gọi thi đua ái quốc là sự kết tinh và phát huy truyền thống yêu nước của dân tộc Việt Nam; sự khởi đầu một phong trào hành động thiết thực, hiệu quả, góp phần quan trọng vào thắng lợi của sự nghiệp kháng chiến kiến quốc và xây dựng chủ nghĩa xã hội. Các tham luận khẳng định Lời kêu gọi thi đua ái quốc - cơ sở nền tảng cho việc xây dựng con người mới trong phong trào thi đua yêu nước, là những chỉ dẫn quý giá đối với phong trào thi đua yêu nước hiện nay.
Lời kêu gọi thi đua ái quốc là nét đặc sắc của tư tưởng Hồ Chí Minh ảnh 3 GS.TS Nguyễn Xuân Thắng  phát biểu tại hội thảo. Ảnh: T.B
Phát biểu tại hội thảo, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh GS.TS Nguyễn Xuân Thắng cho rằng, Lời kêu gọi thi đua ái quốc là nét đặc sắc của tư tưởng Hồ Chí Minh, thể hiện sự sáng tạo trong phương cách lãnh đạo của Đảng ta, nhằm khơi dậy sức mạnh vĩ đại của toàn dân tộc. Lời kêu gọi thi đua ái quốc của Chủ tịch Hồ Chí Minh hình thành từ đường lối kháng chiến toàn dân, toàn diện của Đảng ta, trên nền tảng mục tiêu độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội. 70 năm qua, phương châm gắn thi đua với yêu nước đã được thực hiện, phát triển và nâng lên như một nét đặc sắc trong tư tưởng Hồ Chí Minh, trở thành một phương thức lãnh đạo hết sức sáng tạo, độc đáo của Đảng ta nhằm nhân lên sức mạnh tinh thần và vật chất vô cùng to lớn của dân tộc ta trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
“Từ thực tiễn cách mạng Việt Nam, vững vàng trên nền tảng tư tưởng của Đảng, chúng ta cần tiếp tục nghiên cứu, bổ sung và hoàn thiện hệ thống lý luận về thi đua yêu nước phù hợp với thực tiễn mới, khơi dậy mạnh mẽ hơn nữa chủ nghĩa yêu nước Việt Nam, phát huy mạnh mẽ vai trò của phong trào thi đua yêu nước Việt Nam trong thời kỳ mới” - GS.TS Nguyễn Xuân Thắng khẳng định.

TRẦN BÌNH

Các tin, bài viết khác

Xây dựng Đảng

Quận 7 thành lập 21 chi bộ ô khu vực và chi bộ chung cư

Sáng 12 - 3, Quận ủy quận 7 tổ chức hội nghị báo cáo tiến độ thực hiện kế hoạch số 12-KH/QU ngày 12/9/2020 của Ban Thường vụ quận ủy về tổ chức lại chi bộ khu phố thành chi bộ ô khu vực, có xét đến đề án tổ chức, sắp xếp lại khu phố, tổ dân phố trên địa bàn quận 7. 

Việt Nam và Thế giới

Vững lòng biển đảo

Quỹ học bổng Vừ A Dính và CLB “Vì Hoàng Sa - Trường Sa thân yêu” trao học bổng tại Cà Mau và Bạc Liêu

Chiều 8-4, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Cà Mau, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh phối hợp với Quỹ học bổng Vừ A Dính và học bổng Câu lạc bộ “Vì Hoàng Sa - Trường Sa thân yêu” tổ chức trao 230 suất học bổng (1 triệu đồng/suất); trong đó, 100 suất dành riêng cho con cán bộ, quân nhân chuyên nghiệp thuộc Bộ đội Biên phòng tỉnh Cà Mau.

Nhân sự

Phân công 4 đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị tham gia Ban Bí thư

Ngày 9-4, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Bộ Chính trị đã họp dưới sự chủ trì của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng để thảo luận về một số tình hình và kết quả lãnh đạo, chỉ đạo công tác quý 1-2021 và một số nhiệm vụ trọng tâm sắp tới. 

Cải cách hành chính

Hậu Giang: Đột phá cải cách hành chính phục vụ người dân và doanh nghiệp

Sáng ngày 8-4, UBND tỉnh Hậu Giang đã tổ chức lễ công bố thành lập Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh và Tổng đài giải đáp tự động dịch vụ công: 1900 86 68 95. Dự lễ có ông Lê Tiến Châu, Bí thư Tỉnh ủy; ông Đồng Văn Thanh, Chủ tịch UBND tỉnh; bà Thái Thu Xương, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Hậu Giang.

ĐẠI HỘI ĐẢNG CÁC CẤP