Mãi nhớ ân tình Bộ đội Cụ Hồ

Mãi nhớ ân tình Bộ đội Cụ Hồ

Trong những ngày tháng 10, nhiều buổi lễ chia tay lực lượng chi viện được Đảng bộ, chính quyền TPHCM tổ chức, đã diễn ra trong dạt dào cảm xúc.

Mãi nhớ ân tình Bộ đội Cụ Hồ ảnh 1
Mãi nhớ ân tình Bộ đội Cụ Hồ ảnh 2
Mãi nhớ ân tình Bộ đội Cụ Hồ ảnh 3
Mãi nhớ ân tình Bộ đội Cụ Hồ ảnh 4
Mãi nhớ ân tình Bộ đội Cụ Hồ ảnh 5
Mãi nhớ ân tình Bộ đội Cụ Hồ ảnh 6
Mãi nhớ ân tình Bộ đội Cụ Hồ ảnh 7
Mãi nhớ ân tình Bộ đội Cụ Hồ ảnh 8
Mãi nhớ ân tình Bộ đội Cụ Hồ ảnh 9
Mãi nhớ ân tình Bộ đội Cụ Hồ ảnh 10
Mãi nhớ ân tình Bộ đội Cụ Hồ ảnh 11
Mãi nhớ ân tình Bộ đội Cụ Hồ ảnh 12
Mãi nhớ ân tình Bộ đội Cụ Hồ ảnh 13
Mãi nhớ ân tình Bộ đội Cụ Hồ ảnh 14
Mãi nhớ ân tình Bộ đội Cụ Hồ ảnh 15
Mãi nhớ ân tình Bộ đội Cụ Hồ ảnh 16
Mãi nhớ ân tình Bộ đội Cụ Hồ ảnh 17
Mãi nhớ ân tình Bộ đội Cụ Hồ ảnh 18
Mãi nhớ ân tình Bộ đội Cụ Hồ ảnh 19
Mãi nhớ ân tình Bộ đội Cụ Hồ ảnh 20
Mãi nhớ ân tình Bộ đội Cụ Hồ ảnh 21
Mãi nhớ ân tình Bộ đội Cụ Hồ ảnh 22

Tin cùng chuyên mục