Một số biện pháp an toàn cho kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020 tại TPHCM

Một số biện pháp an toàn cho kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020 tại TPHCM

Một số biện pháp an toàn cho kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020 tại TPHCM ảnh 1

Đồ họa: MINH THƯ

Các tin, bài viết khác