Quận 8

Một số nội dung quy hoạch chung không còn phù hợp

Đó là ý kiến của UBND quận 8 về nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng trên địa bàn. UBND quận 8 đã đưa ra một số đề xuất cụ thể.

Theo quy hoạch đã được lập đầu năm 2006, một số khu vực quy hoạch công viên cây xanh, công trình công cộng được bố trí trên các khu vực dân cư hiện hữu ổn định nhằm đảm bảo các chỉ tiêu quy hoạch xây dựng cho từng phường, từng cụm liên phường.

Tuy nhiên hiện nay mảng cây xanh tập trung, đất xây dựng công trình phúc lợi công cộng quy hoạch trong khu vực đô thị hiện hữu không thực hiện được vì nhiều lý do (không có kinh phí, mức độ giải tỏa di dời lớn…).

Về vấn đề này, UBND quận 8 kiến nghị UBND TPHCM xem xét hỗ trợ về cơ sở pháp lý, nguồn vốn, nhân lực… để có thể sớm triển khai thực hiện các dự án công viên cây xanh, công trình công cộng đưa vào phục vụ nhân dân thay vì xóa bỏ các công trình này để đảm bảo quy hoạch không bị “treo”.

Một vấn đề nữa là một số khu vực quy hoạch công viên cây xanh-công trình công cộng trước đây được quy hoạch bố trí trên các mặt bằng trống, kho bãi… do cơ quan trung ương và thành phố quản lý.

Trong xu thế đô thị hóa, các đơn vị chủ quản đều muốn giữ lại quỹ đất đang quản lý, khai thác quỹ đất hiện có một cách kinh tế hơn dẫn đến nhiều khu vực quy hoạch công viên cây xanh-công trình công cộng buộc phải điều chỉnh thành khu vực dân cư xây dựng mới.

Việc điều chỉnh này cũng là một nguyên nhân khiến các chỉ tiêu quy hoạch không được đảm bảo. UBND quận 8 đề nghị UBND TPHCM, Ban chỉ đạo 80 xem xét hỗ trợ thu hồi, mua lại các mặt bằng, kho bãi, tạo quỹ đất thực hiện theo quy hoạch xây dựng đã được phê duyệt.

Ngoài ra, theo UBND quận 8, việc bắt buộc các dự án đầu tư xây dựng khi thực hiện quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 phải đảm bảo chỉ tiêu cây xanh theo quy hoạch chung của khu vực là chưa hợp lý và có trùng lắp, khiến kiến trúc cảnh quan bị vụn nát.

Việc cân đối chỉ tiêu cây xanh của dự án chỉ nên thực hiện khi vượt quá chỉ chỉ tiêu quy hoạch chung tỷ lệ 1/2000 và 1/5000.

Bên cạnh đó do hiện trạng xây dựng dày đặc tại các khu vực đô thị dân cư hiện hữu, việc đảm bảo tiêu chí kỹ thuật về cây xanh, công trình phúc lợi công cộng, hệ số sử dụng đất theo quy hoạch cũ không thể thực hiện, nên UBND quận 8 cũng kiến nghị được điều chỉnh các chỉ tiêu kỹ thuật trong quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch xây dựng tại các khu dân cư hiện hữu chỉnh trang đạt khoảng 0,6 đến 0,8 so với các khu dân cư phát triển.

DIỆU THÚY

Các tin, bài viết khác