Năm 2007 đất nông nghiệp: 116.930 ha

Tiếp theo nội dung Quy hoạch sử dụng đất TPHCM đến 2020, vừa được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đã đăng trong 2 trang Quy hoạch-Phát triển bền vững và Tài nguyên-Môi trường tuần trước, trong số báo này, chúng tôi mời bạn đọc tiếp tục theo dõi phần đất nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thủy sản…

Các tin, bài viết khác