Cơ hội giao thương

Năm 2007, hơn 160 tỷ đồng xúc tiến thương mại quốc gia

Bộ Thương mại vừa có quyết định phê duyệt Chương trình xúc tiến thương mại quốc gia năm 2007. Theo đó, ngân sách sẽ dành hơn 160 tỷ đồng để hỗ trợ cho công tác xúc tiến thương mại trọng điểm nhằm quảng bá hàng hóa Việt Nam, tìm kiếm và mở rộng thị trường. Số kinh phí này sẽ hỗ trợ cho các hiệp hội ngành nghề và doanh nghiệp tham gia chương trình.

Theo dự kiến, có 28 đơn vị đầu mối tổ chức triển khai các hoạt động xúc tiến thương mại trong năm 2007. Đó là các hiệp hội ngành nghề có sản phẩm xuất khẩu chủ lực, các cơ quan xúc tiến thương mại của nhà nước, các tổ chức xúc tiến thương mại mang tính ngành nghề chuyên nghiệp như Hiệp hội Doanh nghiệp trẻ… Chương trình hỗ trợ này cơ bản vẫn triển khai thực hiện theo cơ chế như năm 2006, dựa trên nguyên tắc nhà nước hỗ trợ một phần kinh phí, doanh nghiệp tham gia đóng góp kinh phí đối ứng. Đối với các hình thức đi tham dự hội chợ triển lãm và khảo sát thị trường mới thì nhà nước sẽ hỗ trợ 100% chi phí gian hàng và trang trí hoặc tiền vé máy bay cho doanh nghiệp.

Đối với tổ chức xúc tiến thương mại chuyên nghiệp và hiệp hội ngành nghề, sẽ được phép hỗ trợ kinh phí cho cán bộ chủ trì thực hiện công tác tổ chức, quản lý, hướng dẫn các chương trình xúc tiến thương mại liên quan đến nội dung tổ chức và tham gia hội chợ triển lãm trong và ngoài nước; tổ chức đoàn khảo sát thị trường và giao dịch thương mại tại nước ngoài. Mức hỗ trợ được áp dụng như đối với với cán bộ công chức nhà nước đi công tác ngắn hạn tại nước ngoài do ngân sách nhà nước đài thọ và dành cho một cán bộ của một đơn vị chủ trì. Kế hoạch đăng ký của 28 đơn vị đầu mối được xây dựng khá chi tiết và cụ thể, thậm chí cụ thể từng kỳ hội chợ tại đâu, thời gian nào, kế hoạch hỗ trợ… nếu các doanh nghiệp quan tâm có thể vào website của Bộ Thương mại tham khảo (địa chỉ www.mot.gov.vn).

Bộ Thương mại cũng yêu cầu, nhằm nâng cao hiệu quả công tác tổ chức các chương trình xúc tiến thương mại, các đơn vị chủ trì chương trình có trách nhiệm thực hiện các đề án đã được phê duyệt theo đúng mục tiêu, tiến độ, nội dung, đảm bảo hiệu quả và tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất để doanh nghiệp tham gia.

TRẦN VĂN

Các tin, bài viết khác