Bộ Chính trị làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương

Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác công an trong tình hình mới

Ngày 11-11, tại Hà Nội, Bộ Chính trị đã làm việc với tập thể Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương để góp ý, chỉ đạo nội dung Đại hội lần thứ IV Đảng bộ Công an Trung ương. Đồng chí Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh chủ trì hội nghị.

Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh chủ trì và phát biểu tại buổi làm việc.

Sau khi nghe đồng chí Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương báo cáo về các dự thảo văn kiện chuẩn bị trình Đại hội đại biểu Đảng bộ Công an Trung ương, tập thể Bộ Chính trị đã thảo luận và đóng góp nhiều ý kiến quan trọng.Thay mặt Bộ Chính trị, đồng chí Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh đã phát biểu kết luận, nhấn mạnh:

Năm năm qua, thực hiện Nghị quyết Đại hội IX của Đảng và Đại hội III Đảng bộ Công an Trung ương trong bối cảnh tình hình an ninh thế giới và khu vực diễn biến hết sức nhanh chóng, phức tạp và có nhiều yếu tố khó lường, tình hình an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội ở trong nước có những phức tạp mới, Đảng ủy Công an Trung ương đã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra trong Nghị quyết đại hội Công an Trung ương nhiệm kỳ III và đã đạt được thành tựu rất quan trọng, củng cố và tăng cường thêm một bước thế trận an ninh nhân dân kết hợp với thế trận quốc phòng toàn dân ở các địa bàn trọng điểm.

Công tác xây dựng Đảng và xây dựng lực lượng Công an nhân dân được coi trọng. Trình độ, năng lực của đội ngũ cán bộ, chiến sĩ, phương tiện, điều kiện làm việc của lực lượng công an được nâng cao hơn trước; Công an nhân dân thực sự là lực lượng nòng cốt, xung kích, góp phần giữ vững an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội, bảo vệ thành quả cách mạng, bảo vệ chế độ, bảo vệ nhân dân, giữ vững ổn định chính trị, tạo môi trường thuận lợi phát triển kinh tế - xã hội, mở rộng quan hệ đối ngoại của đất nước. Tuy nhiên, cần phân tích sâu hơn những mặt còn hạn chế trong việc lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ của lực lượng Công an nhân dân.

Về nhiệm vụ của Đảng bộ Công an Trung ương trong thời gian tới. Bộ Chính trị nhấn mạnh: Cần quán triệt sâu sắc Nghị quyết Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương (khóa IX) về chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới và Nghị quyết số 40 của Bộ Chính trị về nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác Công an trong tình hình mới để đề ra phương hướng, nhiệm vụ của nhiệm kỳ 2006 - 2010, tạo ra sự chuyển biến thực sự rõ nét về nhận thức chính trị tư tưởng; tổ chức và hoạt động trong toàn lực lượng Công an nhân dân, nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả các mặt công tác công an, bảo đảm trong bất cứ tình huống nào cũng phải giữ vững an ninh quốc gia và trật tự an toàn xã hội, tạo môi trường hòa bình, ổn định, góp phần thực hiện thắng lợi công cuộc đổi mới, sớm đưa đất nước ta ra khỏi tình trạng kém phát triển.

Cần coi trọng đúng mức việc tăng cường công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng Công an nhân dân trong sạch, vững mạnh, đúng với vị trí then chốt và là công tác trọng tâm, mũi nhọn của toàn lực lượng. Tập trung nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ Công an Trung ương, tăng cường đoàn kết nội bộ, xứng đáng là hạt nhân chính trị, nhân tố quyết định mọi thắng lợi trong sự nghiệp bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới.

B.T.V.

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất

Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

Hành động vì dân

Ban Thường vụ Quận ủy quận 1 (TPHCM) và cấp ủy các cấp đã ban hành nhiều văn bản để chỉ đạo, quán triệt, triển khai, tổ chức thực hiện toàn diện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đến cán bộ, đảng viên và nhân dân trên địa bàn quận. Từ những cách làm hay, mô hình thiết thực đã giúp cải thiện quy trình phục vụ dân, góp phần hỗ trợ đời sống người dân ngày càng tốt hơn.

Xây dựng Đảng

Đẩy mạnh xây dựng tổ chức Đảng trong chung cư

TPHCM có nhiều chung cư với quy mô vài trăm đến hàng ngàn cư dân sinh sống. Thời gian qua, nhiều chi bộ chung cư được thành lập và từng bước hoàn thiện hệ thống tổ chức chính trị - xã hội trong chung cư.

Việt Nam và Thế giới

Vững lòng biển đảo

Họp mặt Đoàn công tác số 7 Trường Sa năm 2019

Thay mặt Đoàn công tác số 7 và Đoàn đại biểu TPHCM, nguyên Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Võ Thị Dung phát biểu ôn lại kỷ niệm trong chuyến hải trình đi thăm, động viên quân và dân đang sinh sống, làm nhiệm vụ trên các đảo thuộc quần đảo Trường Sa và nhà giàn DK1

Nhân sự

Cải cách hành chính

ĐẠI HỘI ĐẢNG CÁC CẤP