Nên đẩy nhanh tiến độ cải tạo kênh Tân Hóa-Lò Gốm

Lưu vực Tân Hóa - Lò Gốm thường ngập nặng sau khi mưa. Ảnh: ĐỨC TRÍ

Theo Quy hoạch tổng thể hệ thống thoát nước TPHCM đến năm 2020 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt năm 2001, để xóa ngập một cách căn cơ cho khu vực trung tâm thành phố rộng khoảng 140km2 thì phải hoàn thành dứt điểm 4 dự án cải thiện môi trường cho 4 lưu vực: Nhiêu Lộc-Thị Nghè, Tàu Hủ-Bến Nghé-Đôi-Tẻ, Hàng Bàng và Tân Hóa-Lò Gốm.

Ngay sau khi quy hoạch trên được phê duyệt, TPHCM đã triển khai ngay 4 dự án nêu trên. Lưu vực Nhiêu Lộc-Thị Nghè đang được triển khai nạo vét và xây dựng hệ thống cống thu gom nước thải mới bằng nguồn vốn ODA của Ngân hàng Thế giới. Dự kiến đến năm 2009 sẽ hoàn thành. Lưu vực Tàu Hủ-Bến Nghé-Đôi-Tẻ cũng đang được triển khai nạo vét từ nguồn vốn ODA của Chính phủ Nhật.

Dự kiến cũng đến năm 2009 sẽ hoàn thành. Lưu vực Hàng Bàng gặp nhiều khó khăn trong triển khai nhưng vừa qua TPHCM đã tìm được nguồn vốn đầu tư mới cho dự án. Theo đó, phần lớn hạng mục thoát nước của lưu vực này sẽ được thực hiện bằng nguồn vốn vay ODA của Chính phủ Nhật, một phần còn lại sẽ dùng vốn ngân sách. Việc cải tạo lưu vực Hàng Bàng về cơ bản sẽ được thực hiện cùng lúc với dự án cải thiện lưu vực Tàu Hủ-Bến Nghé-Đôi-Tẻ. Riêng lưu vực Tân Hóa-Lò Gốm cũng đã có nguồn vốn đầu tư nhưng theo Sở Giao thông Công chính, tiến độ thực hiện sẽ chậm hơn ba dự án trên.

Kênh Nhiêu Lộc-Thị Nghè là một kênh độc lập, không kết nối với các kênh lớn khác trong khu vực. Do vậy, tiến độ thực hiện cải tạo kênh Nhiêu Lộc-Thị Nghè không ảnh hưởng nhiều đến các dự án khác. Tuy nhiên, kênh Tân Hóa-Lò Gốm lại có kết nối với kênh Tàu Hủ-Bến Nghé-Đôi-Tẻ và lưu vực của nó gắn kết chặt chẽ với lưu vực Hàng Bàng. Vì thế, về nguyên tắc việc cải tạo kênh Tân Hóa-Lò Gốm phải được thực hiện đồng bộ với việc cải tạo kênh Tàu Hủ-Bến Nghé- Đôi-Tẻ, Hàng Bàng thì sau khi cả 3 dự án hoàn thành mới thực sự cải thiện có hiệu quả môi trường cho cả khu vực trung tâm. 

Thế nhưng, như đã nói ở trên, dự án cải tạo kênh Tân Hóa-Lò Gốm lại đang được triển khai chậm hơn dự án cải tạo kênh Tàu Hủ-Bến Nghé-Đôi-Tẻ và Hàng Bàng. Như vậy, rất có nhiều khả năng lưu vực Tàu Hủ-Bến Nghé-Đôi-Tẻ và Hàng Bàng sau khi được cải thiện sẽ bị…ô nhiễm trở lại do kênh Tân Hóa-Lò Gốm (chưa cải tạo kịp) tràn qua. Không phải ngẫu nhiên mà những người thực hiện dự án cải tạo kênh Tàu Hủ-Bến Nghé-Đôi-Tẻ và Hàng Bàng đang rất lo lắng trước viễn cảnh này. Trước thực tế ấy, thiết nghĩ TP HCM nên sớm có những quy định cụ thể để đẩy nhanh tiến độ cải thiện kênh Tân Hóa-Lò Gốm, nhằm cải thiện đồng bộ môi trường khu vực trung tâm thành phố.

AN NHIÊN-NGUYÊN THẢO

Các tin, bài viết khác