Ngắm cây mai “khổng lồ” ở Bà Rịa - Vũng Tàu

Ngắm cây mai “khổng lồ” ở Bà Rịa - Vũng Tàu

Ngắm cây mai 'khổng lồ' ở Bà Rịa - Vũng Tàu ảnh 1
Ngắm cây mai 'khổng lồ' ở Bà Rịa - Vũng Tàu ảnh 2
Ngắm cây mai 'khổng lồ' ở Bà Rịa - Vũng Tàu ảnh 3
Ngắm cây mai 'khổng lồ' ở Bà Rịa - Vũng Tàu ảnh 4
Ngắm cây mai 'khổng lồ' ở Bà Rịa - Vũng Tàu ảnh 5
Ngắm cây mai 'khổng lồ' ở Bà Rịa - Vũng Tàu ảnh 6
Ngắm cây mai 'khổng lồ' ở Bà Rịa - Vũng Tàu ảnh 7
Ngắm cây mai 'khổng lồ' ở Bà Rịa - Vũng Tàu ảnh 8
Ngắm cây mai 'khổng lồ' ở Bà Rịa - Vũng Tàu ảnh 9
Ngắm cây mai 'khổng lồ' ở Bà Rịa - Vũng Tàu ảnh 10
Ngắm cây mai 'khổng lồ' ở Bà Rịa - Vũng Tàu ảnh 11
Ngắm cây mai 'khổng lồ' ở Bà Rịa - Vũng Tàu ảnh 12
Ngắm cây mai 'khổng lồ' ở Bà Rịa - Vũng Tàu ảnh 13
Ngắm cây mai 'khổng lồ' ở Bà Rịa - Vũng Tàu ảnh 14
Ngắm cây mai 'khổng lồ' ở Bà Rịa - Vũng Tàu ảnh 15
Ngắm cây mai 'khổng lồ' ở Bà Rịa - Vũng Tàu ảnh 16

VŨ PHONG – Đồ họa: MINH THƯ

Các tin, bài viết khác

" />