Thông báo Hội nghị lần thứ 5 BCH Đảng bộ TP khóa VIII

Ngăn chặn và đẩy lùi tham nhũng, củng cố lòng tin nhân dân

Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố khóa VIII trong hai ngày 3 và 4-10-2006 đã làm việc nghiêm túc, dân chủ và trách nhiệm.

Hội nghị đã tập trung thảo luận các Chương trình hành động của Thành ủy thực hiện Nghị quyết Đại hội X của Đảng, Nghị quyết 04-NQ/TƯ của Ban Chấp hành Trung ương khóa X về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí; Quy chế làm việc của Ủy ban Kiểm tra Thành ủy khóa VIII.

Lãnh đạo TP chúc mừng đồng chí Nguyễn Văn Đua vừa được bầu làm Phó Bí thư Thành ủy. Ảnh: DƯƠNG NAM

Về Chương trình hành động của Thành ủy thực hiện Nghị quyết Đại hội X của Đảng, Hội nghị thống nhất cao mục tiêu phấn đấu đến năm 2010 là thúc đẩy phát triển kinh tế nhanh, hiệu quả và bền vững, chăm lo cải thiện, nâng cao đời sống nhân dân; xây dựng Đảng bộ thành phố trong sạch, vững mạnh; giữ vững ổn định chính trị-xã hội, xây dựng thành phố ngày càng văn minh, hiện đại, từng bước trở thành một trung tâm công nghiệp, dịch vụ, khoa học và công nghệ của khu vực Đông Nam Á, góp phần quan trọng vào sự nghiệp đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, trên cơ sở quán triệt Nghị quyết 04-NQ/TƯ của Ban Chấp hành Trung ương khóa X và từ thực tiễn lãnh đạo, chỉ đạo cuộc đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí ở thành phố những năm qua, hội nghị đặc biệt coi trọng phân tích những nguyên nhân dẫn đến tham nhũng, lãng phí và những nguyên nhân thực hiện phòng, chống tham nhũng, lãng phí trong thời gian qua đạt hiệu quả thấp.

Hội nghị xác định mục tiêu trong thời gian tới là ngăn chặn, từng bước đẩy lùi tham nhũng, lãng phí, tạo bước chuyển biến rõ rệt để giữ vững ổn định chính trị, phát triển kinh tế-xã hội, củng cố lòng tin của nhân dân, xây dựng Đảng và chính quyền trong sạch, vững mạnh, đội ngũ cán bộ, công chức kỷ cương, liêm chính; đồng thời đề ra các giải pháp nâng cao hiệu quả phòng, chống tham nhũng, lãng phí, nhất là giải pháp nâng cao vai trò lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức Đảng, công tác cán bộ, củng cố kiện toàn bộ máy chính quyền trong sạch, vững mạnh, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý xã hội; phát huy tốt vai trò kiểm tra, giám sát của các cơ quan dân cử, các tổ chức chính trị-xã hội và nhân dân trong phòng, chống tham nhũng, lãng phí.

Hội nghị thống nhất ban hành Quy chế làm việc của Ủy ban Kiểm tra Thành ủy khóa VIII theo đúng Điều lệ Đảng và Quy chế làm việc của Ủy ban Kiểm tra Trung ương, nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Ủy ban Kiểm tra Thành ủy trong thực hiện chức năng kiểm tra, giám sát và tham mưu giúp Thành ủy lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng bộ thành phố.

Hội nghị đã bầu bổ sung Phó Bí thư Thành ủy

Phát biểu tổng kết hội nghị, đồng chí Bí thư Thành ủy yêu cầu các cấp, các ngành tổ chức nghiên cứu, quán triệt sâu sắc Nghị quyết Đại hội X của Đảng, qua đó xây dựng chương trình hành động của đơn vị, địa phương mình sát thực tế, thiết thực và khả thi nhằm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ VIII.

Kiểm điểm nghiêm túc việc thực hiện Nghị quyết 06-NQ/TU ngày 17-10-1996 của Thành ủy, Kế hoạch 12-KH/TU ngày 24-4-2002 của Ban Thường vụ Thành ủy về tăng cường lãnh đạo cuộc đấu tranh chống tham nhũng, tiếp tục lãnh đạo, kiểm tra đến nơi đến chốn việc phổ biến quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết 04-NQ/TƯ của Ban Chấp hành Trung ương khóa X và Chương trình hành động của Thành ủy về công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí tại địa phương, đơn vị; các đồng chí thành ủy viên, các cấp ủy địa phương, thủ trưởng các đơn vị cần nêu gương và đề cao trách nhiệm trong việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện phòng, chống tham nhũng, lãng phí.

Các cấp ủy trực thuộc Thành ủy nhanh chóng chỉ đạo xây dựng quy chế làm việc của ủy ban kiểm tra Đảng cấp mình theo đúng Điều lệ Đảng và Quy chế làm việc của Ủy ban Kiểm tra Thành ủy; coi trọng việc kiểm tra, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm minh các vi phạm của tổ chức, đảng viên, cán bộ, công chức để góp phần xây dựng hệ thống chính trị của thành phố ngày càng trong sạch, vững mạnh.

Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố tin tưởng toàn Đảng bộ, toàn dân, toàn quân thành phố không ngừng phát huy truyền thống đoàn kết thống nhất, đề cao ý thức trách nhiệm tham gia thực hiện có hiệu quả các chương trình hành động của Thành ủy nhằm tạo ra bước chuyển biến rõ rệt và cơ bản ngăn chặn, kiềm chế và từng bước đẩy lùi tham nhũng, lãng phí, củng cố niềm tin trong Đảng và trong nhân dân; giữ vững ổn định chính trị, phát triển kinh tế-xã hội; xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh, xã hội công khai, minh bạch, dân chủ, kỷ cương, đội ngũ cán bộ, công chức liêm chính, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ VIII và Nghị quyết Đại hội X của Đảng.

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất

Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

Hãy thực sự nêu gương

Trong bài phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chỉ đạo Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, đã cảnh báo những biểu hiện nguy hiểm, trong đó có việc “lý thuyết suông, nói một đằng làm một nẻo” và yêu cầu mỗi cán bộ, đảng viên phải gương mẫu, để tránh cảnh “Người trên ở chẳng chính ngôi/Khiến cho kẻ dưới chúng tôi hỗn hào”.

Xây dựng Đảng

Mặt trận thực hiện giám sát cán bộ, đảng viên và công tác cán bộ

Ngày 29-6, tại Hà Nội, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai, tập huấn 2 chuyên đề giám sát trong năm 2021 của mặt trận, bao gồm: giám sát tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo đối với chủ tịch UBND các cấp; giám sát cán bộ, đảng viên và công tác cán bộ.

Việt Nam và Thế giới

Vững lòng biển đảo

Họp mặt Đoàn công tác số 7 Trường Sa năm 2019

Thay mặt Đoàn công tác số 7 và Đoàn đại biểu TPHCM, nguyên Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Võ Thị Dung phát biểu ôn lại kỷ niệm trong chuyến hải trình đi thăm, động viên quân và dân đang sinh sống, làm nhiệm vụ trên các đảo thuộc quần đảo Trường Sa và nhà giàn DK1

Nhân sự

Cải cách hành chính

ĐẠI HỘI ĐẢNG CÁC CẤP