Ngân hàng Quốc tế VIB: Cạnh tranh bằng chất lượng dịch vụ

Ngân hàng Quốc tế VIB xác định chuẩn mực quốc tế và mong muốn của khách hàng chính là trọng tâm trong mọi hoạt động kinh doanh của mình.

Ngân hàng Quốc tế đã chuyển đổi mô hình chi nhánh, hiện đại hóa quy trình kinh doanh, thiết kế lại địa điểm giao dịch nhằm tạo thuận tiện cho khách hàng. Những thay đổi đó đã được chính những khách hàng sử dụng dịch vụ của VIB đánh giá tốt, và kết quả, trong ba năm liền, (2009, 2010, 2011), ngân hàng đều được bình chọn là Doanh nghiệp dịch vụ tốt nhất trong lĩnh vực Tiết kiệm và ATM. Giải thưởng là kết quả của cuộc thăm dò dư luận được báo Sài Gòn tiếp thị tiến hành trong 15 tỉnh thành phố. Năm 2011, có hơn 17 ngân hàng cung cấp dịch vụ Tiết kiệm và ATM tại Việt Nam cùng tranh đua để nhận giải thưởng này.

Giải thưởng Doanh nghiệp dịch vụ tốt nhất đối với dịch vụ tiết kiệm và ATM  là sự ghi nhận của chính những người sử dụng các sản phẩm, dịch vụ. Đạt được giải thưởng này cũng chính là cam kết để VIB tiếp tục phấn đấu nhiều hơn nữa và trở thành một ngân hàng ngày một lớn mạnh, an toàn và hiệu quả, lấy khách hàng làm trọng tâm. Ngân hàng tiếp tục phát triển hệ thống chính sách chất lượng và các hoạt động hướng vào khách hàng với sản phẩm và dịch vụ hoàn hảo nhất.

Quyết tâm trở thành “ngân hàng luôn sáng tạo và hướng đến khách hàng nhất tại Việt Nam”, VIB sẽ tăng hiệu quả sử dụng vốn và tăng cường năng lực quản trị điều hành, tiếp tục chú trọng phát triển mạng lưới ngân hàng bán lẻ và các sản phẩm mới thông qua các kênh phân phối đa dạng, cung cấp các giải pháp tài chính trọn gói cho các nhóm khách hàng trọng tâm.

N.B

Các tin, bài viết khác