“Ngôi nhà thứ hai” cho người vừa khỏi Covid-19

“Ngôi nhà thứ hai” cho người vừa khỏi Covid-19

“Ngôi nhà thứ hai” cho người vừa khỏi Covid-19 ảnh 1
“Ngôi nhà thứ hai” cho người vừa khỏi Covid-19 ảnh 2
“Ngôi nhà thứ hai” cho người vừa khỏi Covid-19 ảnh 3
“Ngôi nhà thứ hai” cho người vừa khỏi Covid-19 ảnh 4
“Ngôi nhà thứ hai” cho người vừa khỏi Covid-19 ảnh 5
“Ngôi nhà thứ hai” cho người vừa khỏi Covid-19 ảnh 6
“Ngôi nhà thứ hai” cho người vừa khỏi Covid-19 ảnh 7
“Ngôi nhà thứ hai” cho người vừa khỏi Covid-19 ảnh 8
“Ngôi nhà thứ hai” cho người vừa khỏi Covid-19 ảnh 9
“Ngôi nhà thứ hai” cho người vừa khỏi Covid-19 ảnh 10
“Ngôi nhà thứ hai” cho người vừa khỏi Covid-19 ảnh 11
“Ngôi nhà thứ hai” cho người vừa khỏi Covid-19 ảnh 12
“Ngôi nhà thứ hai” cho người vừa khỏi Covid-19 ảnh 13

QUANG HUY - Ảnh: HOÀNG HÙNG - Trình bày: HỮU VI

Các tin, bài viết khác