Ngư dân Quảng Ngãi trúng đậm cá cơm

Ngư dân Quảng Ngãi trúng đậm cá cơm

Ngư dân Quảng Ngãi trúng đậm cá cơm ảnh 1
Ngư dân Quảng Ngãi trúng đậm cá cơm ảnh 2
Ngư dân Quảng Ngãi trúng đậm cá cơm ảnh 3
Ngư dân Quảng Ngãi trúng đậm cá cơm ảnh 4
Ngư dân Quảng Ngãi trúng đậm cá cơm ảnh 5
Ngư dân Quảng Ngãi trúng đậm cá cơm ảnh 6
Ngư dân Quảng Ngãi trúng đậm cá cơm ảnh 7
Ngư dân Quảng Ngãi trúng đậm cá cơm ảnh 8
Ngư dân Quảng Ngãi trúng đậm cá cơm ảnh 9
Ngư dân Quảng Ngãi trúng đậm cá cơm ảnh 10
Ngư dân Quảng Ngãi trúng đậm cá cơm ảnh 11
Ngư dân Quảng Ngãi trúng đậm cá cơm ảnh 12

NGUYỄN TRANG - Đồ họa: HỮU VI

Các tin, bài viết khác