Người dân đi lại trên địa bàn TPHCM và liên tỉnh như thế nào?

Người dân đi lại trên địa bàn TPHCM và liên tỉnh như thế nào?

Người dân lưu thông trên địa bàn TPHCM; người ngoại tỉnh đến TP; người từ TP đi các tỉnh thành khác... như thế nào từ ngày 1-10?

 

Người dân đi lại trên địa bàn TPHCM và liên tỉnh như thế nào? ảnh 1
Người dân đi lại trên địa bàn TPHCM và liên tỉnh như thế nào? ảnh 2
 
Người dân đi lại trên địa bàn TPHCM và liên tỉnh như thế nào? ảnh 3