Người lao động đi lại giữa TPHCM và Bình Dương, Đồng Nai, Long An, Tây Ninh như thế nào?

Người lao động đi lại giữa TPHCM và Bình Dương, Đồng Nai, Long An, Tây Ninh như thế nào?

Người lao động đi lại giữa TPHCM và Bình Dương, Đồng Nai, Long An, Tây Ninh như thế nào? ảnh 1

Trình bày: MINH THƯ

Các tin, bài viết khác