Người lao động đi lại giữa TPHCM và Bình Dương, Đồng Nai, Long An, Tây Ninh như thế nào?

Người lao động đi lại giữa TPHCM và Bình Dương, Đồng Nai, Long An, Tây Ninh như thế nào?

UBND TPHCM đã có văn bản 3252/UBND-ĐT đề nghị UBND các tỉnh Bình Dương, Đồng Nai, Long An, Tây Ninh xem xét, thống nhất phương án thực hiện nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho khôi phục sản xuất, kinh doanh an toàn. Thời gian thực hiện từ ngày 4-10.

Tin cùng chuyên mục