Nhận diện hạn chế, yếu kém trong đảm bảo trật tự an toàn giao thông

SGGP
Thành ủy TPHCM vừa ban hành kế hoạch tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị 18-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa XI) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa và khắc phục ùn tắc giao thông.

Kế hoạch nhằm kiểm điểm, đánh giá toàn diện vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng trong việc tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện Chỉ thị 18, Kết luận 45 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện có hiệu quả Chỉ thị 18. Chỉ rõ kết quả đạt được, những hạn chế, yếu kém, khó khăn, vướng mắc và nguyên nhân trong quá trình thực hiện, từ đó rút ra bài học kinh nghiệm, đề ra nhiệm vụ, giải pháp trong thời gian tới.

Kế hoạch cũng yêu cầu các đơn vị kịp thời phát hiện, nhân rộng các mô hình điển hình tiên tiến, biểu dương các cơ quan, tổ chức, địa phương làm tốt. Song song với đề xuất, kiến nghị cấp có thẩm quyền chỉ đạo, ban hành giải pháp khắc phục hạn chế, thiếu sót, khó khăn và bất cập trong công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông, khắc phục ùn tắc giao thông trong thời gian tới.

THU HƯỜNG

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất

Hệ thống giao thông trên địa bàn thị xã Bến Cát khá đồng bộ

Bến Cát hướng đến đô thị loại 2 vào năm 2025

Là địa bàn đầu tiên của tỉnh Bình Dương được phê duyệt đồ án điều chỉnh tổng thể Quy hoạch chung thị xã Bến Cát đến năm 2040 với định hướng đến năm 2030 là đô thị công nghiệp - dịch vụ, đến năm 2040 là trung tâm đô thị có chức năng công nghiệp - dịch vụ - đầu mối giao thông quan trọng. Hiện thị xã đang triển khai giải pháp khai thác tốt các lợi thế nổi bật, đẩy nhanh tốc độ phát triển kinh tế - xã hội và nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của người dân.

Quy hoạch

Bút Sài Gòn

Sự kiện & Bình luận

TPHCM và những trọng tâm công nghiệp hóa

Quá trình công nghiệp hóa và hiện đại hóa xuất phát và vận hành trên chính nền tảng nội lực và ưu thế của thành phố, của giá trị “đất và người” vốn có khả năng sáng tạo, thích nghi, hội nhập sâu rộng, bền vững.