Ứng dụng CNTT ở quận Phú Nhuận

Nhân lực- nền móng vững chắc cho công nghệ

Chỉ có 3 chiếc máy vi tính ở khu hành chính nhận trả hồ sơ của UBND quận Phú Nhuận. Trang thiết bị ở đây ít khiến nhiều người hoài nghi: Phải chăng việc ứng dụng kỹ thuật, trang thiết bị CNTT ở đây còn hạn chế? Tuy nhiên, hiện đại cũng chính là sự giản đơn. Và quận Phú Nhuận đã thật sự hiện đại trong sự giản đơn đó nhờ ứng dụng tốt các chương trình phần mềm quản lý hành chính.

Ứng dụng CNTT trong quản lý, bộ phận trả hồ sơ ở quận Phú Nhuận chỉ còn 2 nhân viên phụ trách. Ảnh: K.T.G.

Được phê chuẩn và thẩm định dự án đầu tư từ 31-8-2005, trong hơn 3 tháng liên tục làm việc cật lực, đến cuối tháng 12-2005, gần 35.000 bộ hồ sơ nhà đất trên địa bàn quận đã được nhập liệu đưa vào vận hành trên hệ thống cùng nhiều chương trình phần mềm phục vụ công cuộc cải cách hành chính khác tại quận.

Để hoàn thành trong một khoảng thời gian ngắn, tất cả các phòng, ban chuyên môn đều được huy động tham gia. Việc này thể hiện qua hiệu quả công việc, giảm sai sót vì phải thuê bên ngoài làm, giảm một phần trách nhiệm của người giám sát. Đến nay, khu vực trả hồ sơ của UBND quận chỉ cần 2 cán bộ phụ trách, một cho riêng quản lý nhà đất và một tổng hợp cho các lĩnh vực còn lại.

Có thể nói, nguồn nhân lực quyết định phần lớn sự thành công của việc ứng dụng công nghệ thông tin vào quản lý, cải cách hành chính tại quận Phú Nhuận. Từng là đơn vị “trắng” về CNTT, nhưng đến nay Phú Nhuận đã trở thành một trong những đơn vị đi đầu của TPHCM về ứng dụng tốt CNTT vào quản lý hành chính.

Nói về lý do “chậm mà chắc” này, bà Dương Thị Hoa, Phó Chánh văn phòng HĐND và UBND quận, phụ trách chương trình ứng dụng CNTT tại quận Phú Nhuận, kể: Quận Phú Nhuận quan tâm đào tạo nguồn nhân lực, nhằm chuẩn bị tiếp ứng vào ứng dụng công nghệ thông tin.

Vì vậy, lãnh đạo chủ chốt các phòng, ban chuyên môn và UBND 15 phường đều phải có bằng A vi tính và đây được xem là một chỉ tiêu thi đua. Chính yếu tố này đã xây dựng một nền móng vững chắc, một điều kiện thuận lợi để quận Phú Nhuận triển khai tốt việc ứng dụng công nghệ thông tin chỉ trong vòng hơn 3 tháng.

MỸ HẠNH

Các tin, bài viết khác