Nhiều giá trị to lớn, bền vững trong di sản tư tưởng của Lênin

“Di sản V.I. Lênin trong thế giới ngày nay và sự nghiệp đổi mới ở Việt Nam” là chủ đề hội thảo khoa học quốc gia do Học viện Chính trị - Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức ngày 16-4 tại Hà Nội.
 
130 tham luận của các nhà khoa học, các nhà lãnh đạo, quản lý, các chuyên gia… được trình bày và gửi đến hội thảo đã tập trung làm rõ những giá trị trường tồn trong di sản Lênin về tư tưởng, lý luận và nhân cách mẫu mực của Người trong thế giới ngày nay; thảo luận về cách thức, biện pháp vận dụng tư tưởng của Lênin để nhận thức rõ hơn về mô hình chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam, từ đó góp phần bổ sung cho các văn kiện Đại hội XI của Đảng.

Các tham luận đi sâu phân tích sự vận dụng và phát triển những quan điểm của Lênin về “chính sách kinh tế mới”,  xây dựng Đảng kiểu mới của giai cấp công nhân... Các tham luận cũng đã tiếp tục làm sâu sắc và rõ hơn những luận điểm của Lênin về thời đại ngày nay, về xu thế tất yếu đi lên chủ nghĩa xã hội của các quốc gia trong bối cảnh toàn cầu hóa hiện nay; tiếp tục thực hiện chủ nghĩa quốc tế xã hội chủ nghĩa và chỉ ra những biểu hiện mới trong bối cảnh hiện đại; đẩy mạnh cuộc đấu tranh chống vu khống, xuyên tạc của các thế lực thù địch đối với di sản của Lênin...
   
Phát biểu tại hội thảo, đồng chí Tô Huy Rứa, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội đồng lý luận Trung ương nhấn mạnh: Di sản của Lênin đã và sẽ vẫn là một trong những nền tảng chính trị, tư tưởng và phương pháp luận cho mọi hành động của Đảng, Nhà nước và nhân dân ta. Trung thành và vận dụng sáng tạo tư tưởng khoa học và cách mạng của Lênin là để tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng, phát huy sức mạnh toàn dân tộc, đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới tạo nền tảng đến năm 2020 nước ta cơ bản trở thành một nước công nghiệp theo hướng hiện đại.
   
Đồng chí Tô Huy Rứa nêu rõ: “Các tham luận và ý kiến trao đổi tại hội thảo thể hiện sự nhất trí cao về những giá trị to lớn, bền vững trong di sản tư tưởng - lý luận của Lênin; khẳng định những cống hiến xuất sắc của Người trong việc phát triển và bảo vệ chủ nghĩa Mác, từ đó đã nêu rõ sự cần thiết phải tiếp tục nghiên cứu và vận dụng di sản tư tưởng – lý luận của Lênin trong thực tiễn cách mạng hiện nay”.

Đồng chí chỉ rõ: Một trong những vấn đề được hội thảo quan tâm là hiện nay vẫn có những thế lực thù địch bằng mọi cách để phủ nhận, xuyên tạc chủ nghĩa Mác - Lênin. Đấu tranh chống các tư tưởng sai trái và bảo vệ sự trong sáng của chủ nghĩa Mác – Lênin là một đòi hỏi có tính quy luật của cuộc đấu tranh giai cấp trên bình diện tư tưởng - lý luận. Đây là một phương diện cần được quan tâm và tiếp tục đẩy mạnh hơn nữa trong việc vận dụng, phát triển và bảo vệ chủ nghĩa Mác – Lênin.

TTXVN

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất

Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

Xây dựng Đảng

Đảng viên trẻ và khát khao cống hiến

Vào Đảng để cống hiến, để có thêm cơ hội rèn luyện, trưởng thành chính là tâm thế của rất nhiều đảng viên trẻ khi giơ cao nắm tay tuyên thệ. Dù ở vị trí công việc nào, với vai trò tiên phong, những người đảng viên trẻ luôn sẵn sàng nhận việc khó, sáng tạo, nỗ lực để hoàn thành tốt nhất nhiệm vụ. Với họ, Đảng chính là con đường sáng giúp họ thêm nghị lực phấn đấu không ngừng nghỉ. 

Việt Nam và Thế giới

Vững lòng biển đảo

Nhân sự

Cải cách hành chính

Gắn phân cấp, phân quyền với cải cách hành chính

Việc đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, ủy quyền trong hoạt động quản lý hành chính nhà nước là yêu cầu cấp bách hiện nay để các cơ quan chuyên môn, cơ quan hành chính cấp dưới thực hiện thay công việc của cấp trên. Từ thực tế phòng chống đại dịch Covid-19 vừa qua càng cho thấy một số vấn đề vướng mắc, bất cập liên quan đến các quy định pháp luật về phân cấp, phân quyền trong những tình huống thảm họa, thiên tai, dịch bệnh…

ĐẠI HỘI ĐẢNG CÁC CẤP