Những chính sách có hiệu lực từ tháng 3-2020

Trong tháng 3-2020, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: Bằng đại học không còn ghi hệ đào tạo chính quy hay tại chức; Trợ cấp cho giáo viên nghỉ hưu chưa hưởng phụ cấp thâm niên; Hướng dẫn quy trình lựa chọn sách giáo khoa…

 

Những chính sách có hiệu lực từ tháng 3-2020 ảnh 1
Những chính sách có hiệu lực từ tháng 3-2020 ảnh 2
Những chính sách có hiệu lực từ tháng 3-2020 ảnh 3
Những chính sách có hiệu lực từ tháng 3-2020 ảnh 4
Những chính sách có hiệu lực từ tháng 3-2020 ảnh 5
Những chính sách có hiệu lực từ tháng 3-2020 ảnh 6
Những chính sách có hiệu lực từ tháng 3-2020 ảnh 7
Những chính sách có hiệu lực từ tháng 3-2020 ảnh 8