Những chính sách có hiệu lực từ tháng 4-2020

Những chính sách có hiệu lực từ tháng 4-2020

Từ tháng 4-2020, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: Tung tin đồn thất thiệt “câu like” phạt đến 20 triệu đồng; Taxi công nghệ được quyền lựa chọn gắn hộp đèn; người đủ 15 tuổi được sử dụng thẻ tín dụng phụ; Trả lương không đúng hạn, doanh nghiệp bị phạt đến 100 triệu đồng; Không được nhận xét vào lý lịch khi chứng thực chữ ký...
Những chính sách có hiệu lực từ tháng 4-2020 ảnh 1
Những chính sách có hiệu lực từ tháng 4-2020 ảnh 2
Những chính sách có hiệu lực từ tháng 4-2020 ảnh 3
Những chính sách có hiệu lực từ tháng 4-2020 ảnh 4
Những chính sách có hiệu lực từ tháng 4-2020 ảnh 5
Những chính sách có hiệu lực từ tháng 4-2020 ảnh 6
Những chính sách có hiệu lực từ tháng 4-2020 ảnh 7
Những chính sách có hiệu lực từ tháng 4-2020 ảnh 8
Những chính sách có hiệu lực từ tháng 4-2020 ảnh 9
Những chính sách có hiệu lực từ tháng 4-2020 ảnh 10
Những chính sách có hiệu lực từ tháng 4-2020 ảnh 11