Những tiếng nói tâm huyết từ Đại hội

Ngày 21-1, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng đã khai mạc tại Hà Nội. Bên hành lang đại hội, phóng viên Báo SGGP đã ghi nhận nhiều ý kiến tâm huyết từ các đại biểu tham dự Đại hội.

Đại biểu NGUYỄN BẮC SON,
Ủy viên BCH Trung ương Đảng khóa XI, Bộ trưởng Bộ Thông tin - Truyền thông:
Tiếp tục làm tốt hơn để Đảng trong sạch, vững mạnh

Có thể nói, báo cáo của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trình bày tại phiên khai mạc rất quan trọng, tổng hợp cả Báo cáo chính trị và báo cáo kinh tế - xã hội. Trong đó nêu lên nhiều thách thức, thành công trong nhiệm kỳ vừa qua và cũng đưa ra nhiều yêu cầu nhiệm vụ trong thời kỳ tới. Đặc biệt, Tổng Bí thư có nhấn mạnh đến việc chúng ta tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 về xây dựng Đảng ngày càng trong sạch, vững mạnh hơn nữa. Tức là chúng ta tiếp tục kiên trì, kiên quyết để thực hiện thành công những nội dung trong nghị quyết đã đề ra. Xây dựng Đảng là một nhiệm vụ rất quan trọng để đảm bảo cho Đảng ta luôn trong sạch vững mạnh, đủ sức lãnh đạo toàn xã hội. Tất cả những năm vừa qua Đảng ta thực hiện thành công sứ mệnh này là vì Đảng luôn quan tâm việc xây dựng chỉnh đốn Đảng như lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh và tiếp bước đó ta đã có Nghị quyết số 12 Hội nghị Trung ương 4 khóa XI để nhấn mạnh hơn nữa trong tình hình hiện nay, đây là vấn đề cấp bách. Chính vì vậy, việc tiếp tục được nhắc lại trong phiên khai mạc này, chúng tôi tin tưởng rằng dưới sự lãnh đạo của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII, chúng ta sẽ làm tốt hơn nữa và làm tốt những gì Nghị quyết khóa XI chưa làm được. Chúng ta tin tưởng Ban Chấp hành Trung ương khóa XII sẽ làm tốt để góp phần cho Đảng ta ngày càng trong sạch vững mạnh.


Đại biểu TRẦN THỊ DIỆU THÚY, Bí thư Quận ủy quận Gò Vấp, TPHCM:
Có chính sách nâng cao mức sống người dân

Những năm qua, Đảng và Nhà nước ta đã có nhiều chủ trương, chính sách quan tâm, chăm lo và nâng cao mức sống người dân, nhất là ở những vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn và đảm bảo thực hiện tiến bộ, công bằng xã hội. Nhiều địa phương đã cụ thể hóa các nghị quyết của Đảng lãnh đạo giải quyết các vấn đề xã hội bằng nhiều cách làm khác nhau và đã huy động được một nguồn lực rất lớn bảo đảm an sinh xã hội trong mọi hoàn cảnh, ngay cả khi đất nước đứng trước những khó khăn do sự tác động của cuộc khủng hoảng tài chính, suy giảm kinh tế toàn cầu. Khoảng cách về mức sống của người dân ở các vùng miền đã được thu hẹp lại. Tuy nhiên, so với thực tế phát triển của đất nước những năm qua thì nhiều vùng, nhiều nơi người dân còn có mức sống rất thấp; một số lĩnh vực về y tế, giáo dục, đi lại… còn rất khó khăn.

Những nhóm giải pháp về quản lý phát triển xã hội, thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội trong Báo cáo chính trị Đại hội Đảng XII do Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trình bày, tôi đặc biệt quan tâm đến các chính sách phát triển kinh tế - xã hội đối với những vùng còn khó khăn. Bởi chỉ có phát triển kinh tế, nâng cao văn hóa mới cải thiện và nâng cao mức sống, đảm bảo các điều kiện về hưởng thụ văn hóa, tinh thần cho người dân. Mặt khác, cần có chính sách ưu đãi về đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho lao động theo đặc thù phát triển ngành nghề của từng địa phương. Nếu thực hiện tốt được giải pháp này, còn góp phần ổn định trật tự xã hội, ngăn ngừa tội phạm, tệ nạn phát sinh.

Đại biểu NGUYỄN THỊ THANH, Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng khóa XI, Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình:
Tin tưởng Đại hội sẽ thành công

Với sự chuẩn bị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI, sự đóng góp ý kiến của hàng triệu cán bộ, đảng viên và nhân dân, tinh thần cầu thị, tiếp thu tối đa ý kiến của Ban Chấp hành Trung ương lần này và tình cảm, trách nhiệm của 1.510 đại biểu, tin rằng Đại hội XII sẽ thành công và là thời khắc quan trọng cho Việt Nam cất cánh. Đương nhiên điều này sẽ đặt lên vai các tân Ủy viên Trung ương trách nhiệm càng cao. Trách nhiệm gắn liền với vinh quang. Các tân Ủy viên Trung ương phải ý thức trách nhiệm của mình, tự đổi mới, tự chỉnh đốn mình theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4. Hàng triệu nhân dân kỳ vọng và gửi gắm, tôi tin các tân Ủy viên Trung ương sẽ không phụ lòng tin gửi gắm của các đảng viên và nhân dân.

Tham gia Ban Chấp hành Trung ương, tôi được biết đây là lần đầu tiên các thành viên Bộ Chính trị không tái cử nhiều nhất, tới 9 người. Là thế hệ cán bộ không trẻ lắm nhưng mới tham gia một khóa, chúng tôi rất khâm phục tình cảm, trách nhiệm của các Ủy viên Bộ Chính trị khóa XI trước vận mệnh dân tộc, trách nhiệm trong việc tạo cơ hội và đào tạo cán bộ kế cận. Các vị sẵn sàng rời vị trí, tạo cơ hội phát triển cho các cán bộ trẻ kế cận khóa sau, lựa chọn và đề xuất 1 đồng chí ở lại để có sự ổn định, kế thừa, tạo điều kiện cho các thành viên mới bắt nhịp.


Đại biểu NGUYỄN VĂN CHƯƠNG, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Cựu chiến binh TPHCM:
Cơ hội để đất nước bứt phá

Báo cáo chính trị Đại hội lần thứ XII của Đảng xác định rõ yêu cầu tiếp tục quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập sâu với thế giới. Bối cảnh này đặt ra nhiều thách thức nhưng cũng có nhiều thuận lợi tạo ra bước đột phá để phát triển đất nước. Thuận lợi thì nhiều nhưng khó khăn cũng không ít. Tôi nghĩ nhiệm kỳ tới đòi hỏi năng lực lãnh đạo của Đảng và sức bật nền kinh tế phải cao hơn thì mới thỏa mãn điều kiện của những mục tiêu của đại hội đặt ra.

Đối với TPHCM, từ lâu vẫn được xác định là trung tâm về nhiều mặt của cả nước, có vị trí rất quan trọng trong sự phát triển của đất nước. Thực tiễn phát triển cho thấy TPHCM có vai trò quan trọng trong việc thực hiện các nghị quyết và đường lối phát triển kinh tế của Đảng và đã có những đóng góp to lớn đối với nền kinh tế đất nước. Nhiều nghị quyết của Đảng, chỉ thị của Bộ Chính trị đã nhấn mạnh đến vai trò của TPHCM trong phát triển kinh tế - xã hội thời gian tới. Tại Đại hội Đảng lần thứ XII này, tôi tin tưởng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TPHCM sẽ làm tốt được vai trò này và có những đột phá, vươn lên, xứng đáng là đầu tàu phát triển kinh tế của đất nước.


Đại biểu H’VI Ê BAN, Bí thư Tỉnh đoàn Đắk Nông:
Có chính sách phát triển kinh tế - xã hội vùng Tây Nguyên

Tôi rất vinh dự, vui mừng và tự hào là đại biểu đại diện cho đồng bào các dân tộc tỉnh Đắk Nông tham dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng. Nghe Báo cáo chính trị được trình bày trước đại hội, tôi thấy đất nước ta những năm qua đã có những bước phát triển rất cơ bản trên nhiều lĩnh vực của đời sống xã hội. Báo cáo chính trị đã đánh giá rất toàn diện tình hình đất nước, những thành tựu và cả những khó khăn, thách thức trong những năm của nhiệm kỳ tiếp theo. Trong đó, tôi đặc biệt quan tâm đến phương hướng, nhiệm vụ, mục tiêu mà Báo cáo chính trị đưa ra để đại hội quyết định. Tôi mong muốn trong nhiệm kỳ tới, Đảng và Nhà nước cần có những chính sách phát triển kinh tế - xã hội cụ thể và xác thực hơn để phát triển vùng Tây Nguyên. Nhất là các chính sách về phát triển giao thông, y tế, giáo dục và nâng cao mức sống, thu nhập của đồng bào; qua đó rút ngắn khoảng cách về phát triển và thụ hưởng đời sống vật chất, tinh thần giữa các vùng miền.

HOÀI NAM - NGỌC QUANG (ghi)

Các tin, bài viết khác