Niềm tin và hy vọng

Bà Dương Cẩm Thúy, Chủ tịch Hội Điện ảnh TPHCM: Phát huy vai trò của VHNT cùng sự phát triển của đất nước

Giới văn học nghệ thuật (VHNT) nói chung và điện ảnh nói riêng đặt nhiều kỳ vọng vào những quyết sách từ Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, để tạo điều kiện phát huy vai trò của VHNT cùng với sự phát triển của đất nước.

Vai trò của VHNT cần được đặt đúng vị trí và phát huy đúng giá trị vốn có, như Nghị quyết 23-NQ/TW của Bộ Chính trị “về tiếp tục xây dựng và phát triển văn học - nghệ thuật trong thời kỳ mới” đã từng nêu: Chăm lo phát hiện, bồi dưỡng, quý trọng và phát huy các tài năng VHNT là trách nhiệm của toàn xã hội, trước hết là của Đảng, Nhà nước và của các tổ chức trong hệ thống chính trị các cấp. Tôn trọng, bảo đảm quyền tự do sáng tạo, tạo điều kiện thuận lợi phát huy tính độc lập, khơi dậy mọi nguồn lực sáng tạo của văn nghệ sĩ…

Không chỉ chú trọng đến đối nội, VHNT còn phải chú trọng đến vai trò đối ngoại. Có thể nói, VHNT là một trong những con đường ngắn nhất đi vào lòng người, đến bè bạn năm châu. Những năm qua, VHNT của chúng ta vẫn còn vắng bóng trên văn đàn nước ngoài; do đó, người nước ngoài hiểu Việt Nam về kinh tế nhiều hơn về VHNT. Vậy nên phải đầu tư toàn diện để có nhiều tác phẩm VHNT mang đậm bản sắc văn hóa dân tộc và không để lạc hậu với trào lưu hiện đại; cách tân, nhưng vẫn giữ giá trị của nền văn hóa dân tộc và quảng bá, giới thiệu ra với công chúng khán giả trong nước, bè bạn trên thế giới. Những tác phẩm VHNT đó phải có những nội dung, đề tài vừa mang tính thời sự, vừa mang tính thời đại. Đó là ý chí kiên cường, bất khuất trong chiến đấu và sản xuất, đó là tinh thần sáng tạo dám nghĩ dám làm trước mọi khó khăn. Đó là công cuộc xóa đói giảm nghèo, chăm lo đời sống cho con người. Đó là tình yêu thương và lòng nghĩa hiệp giữa những con người. Đó là những ứng xử cao đẹp đầy ý nghĩa văn hóa...

Để đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu thưởng ngoạn của người dân, góp phần xây dựng nhân cách con người, cần có những biện pháp thích hợp nhằm bảo vệ, phát huy những giá trị tinh thần văn hóa của dân tộc. Đồng thời, cũng phát triển, nâng cao chất lượng và quản lý tốt các họat động văn hóa theo hướng văn minh, giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc và các giá trị tinh thần mang nét đặc trưng của dân tộc. Lãnh đạo, quản lý các hoạt động, sáng tác văn học nghệ thuật cũng phải đáp ứng yêu cầu phát triển, nâng cao đời sống văn hóa của nhân dân; từng bước giảm dần sự cách biệt về mức hưởng thụ văn hóa giữa đô thị và nông thôn; xây dựng nếp sống văn hóa, văn minh đô thị…

NSƯT - nhạc sĩ Thế Hiển: Giải quyết rốt ráo những tồn tại của ngành văn hóa

Theo dõi quá trình chuẩn bị cho Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, giới văn nghệ sĩ chúng tôi rất kỳ vọng vào một đại hội thành công, đưa ra những chủ trương, quyết sách trúng, hợp lòng dân, đặc biệt là những quyết sách trong lĩnh vực văn hóa.

Thời gian qua, văn nghệ sĩ TPHCM có nhiều chuyến biểu diễn phục vụ đồng bào vùng sâu, vùng xa, biên giới hải đảo và nhận thấy đời sống văn hóa tinh thần của người dân được nâng cao rõ rệt. Qua đó, có thể thấy những thành tựu trong sự nghiệp xây dựng văn hóa, một mặt chứng tỏ đường lối và các chính sách của Đảng và Nhà nước ta đã và đang phát huy tác dụng tích cực, định hướng đúng đắn cho sự phát triển đời sống văn hóa, xã hội; mặt khác đó là kết quả của sự tham gia tích cực của nhân dân và những nỗ lực to lớn của các lực lượng hoạt động trên lĩnh vực văn hóa.  

Thực tế hiện nay, một số ngành nghệ thuật như điện ảnh, sân khấu, đặc biệt là sân khấu truyền thống gặp rất nhiều khó khăn. Còn thiếu sự đầu tư trọng điểm và lâu dài cho sự ra đời những tác phẩm lớn, cho việc giữ gìn và phát triển văn hóa dân tộc. Việc đào tạo nhân lực cho nghệ thuật dân tộc gặp khó khăn ngay từ đầu vào. Rõ ràng, nghệ thuật dân tộc đã và đang bị tác động rất lớn bởi cơ chế thị trường. Nhưng riêng tôi nhận thấy âm nhạc truyền thống vẫn ở trong lòng người Việt, giới trẻ Việt Nam. Vấn đề là làm cách nào để chúng ta đưa âm nhạc truyền thống đến với giới trẻ.

Ở Đại hội Đảng lần này, chúng tôi mong mỏi những chủ trương, quyết sách của Đảng sẽ đi sâu và giải quyết rốt ráo những tồn tại của ngành văn hóa, làm sao để các bộ phận công chúng tìm đến với âm nhạc, sân khấu truyền thống, góp phần thắp lửa, vực dậy ngành nghệ thuật vốn gặp nhiều khó khăn thời gian qua. Ngoài ra, cần phải siết chặt quản lý các phương tiện truyền thông đại chúng, nhất là các đài truyền hình để đưa luồng văn hóa mang tính chân thiện mỹ (thay vì chỉ đơn thuần là giải trí) thâm nhập sâu vào đời sống của người Việt.  

Ông Nguyễn Đồng Hải, Phó chủ tịch cộng đồng người Việt tại Slovakia, Bí thư Chi bộ Kosice và vùng Đông Slovakia: Kiên quyết chống tham ô, tham nhũng để nhân dân tin vào Đảng

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng là sự kiện nổi bật nhất trong thời gian gần đây vì nó có tính quyết định đến vận mệnh của dân tộc.  Mọi người hy vọng sẽ có sự biến chuyển sau đại hội lần này, tạo cơ hội cho đất nước đổi mới, làm cho dân giàu nước mạnh, xã hội văn minh...

Mong muốn của cá nhân tôi là đất nước phát triển, hòa nhập với ASEAN, tận dụng cơ hội trong TPP để đẩy nhanh kinh tế nước nhà, sánh vai cùng các nước phát triển trong ASEAN; bảo đảm toàn vẹn lãnh thổ; có nhiều biện pháp kiên quyết bảo vệ lãnh hải, nhất là chủ quyền Hoàng Sa và Trường Sa; học tập đạo đức Hồ Chí Minh, kiên quyết chống tham ô, tham nhũng để tránh cho đất nước ngày càng tụt hậu, nhân dân không mất niềm tin vào Đảng; triển khai sâu rộng Nghị quyết 36 của Bộ Chính trị đối với người Việt Nam ở nước ngoài; quan tâm hơn tới vấn đề dạy tiếng Việt, vấn đề trí thức Việt kiều...

Thay mặt bà con người Việt tại Slovakia, tôi chúc đại hội thành công tốt đẹp.

Ông Dương Đình Tùy, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Việt Nam tại CH Czech:Chọn được người đủ đức, đủ tài

1.510 đại biểu là những gương mặt đại diện cho 4,5 triệu đảng viên. Thành công của đại hội có vai trò quan trọng của người cán bộ, người đứng đầu của các tổ chức Đảng và Nhà nước. Những người Việt Nam sống xa Tổ quốc như chúng tôi có một kỳ vọng và đặt niềm tin vào các đại biểu dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII làm sao để chọn được người đứng đầu Đảng và Nhà nước đủ tài, đủ đức để đưa đất nước, dân tộc ta vượt qua những chặng đường tiếp theo, đưa đất nước ta phát triển trong giai đoạn mới, tăng cường hội nhập với thế giới và bảo vệ chủ quyền lãnh thổ.

NHÓM PV (ghi)

Các tin, bài viết khác