Ông lão giữ nghề đóng cối xay lúa

Ông lão giữ nghề đóng cối xay lúa

Ông lão giữ nghề đóng cối xay lúa ảnh 1
Ông lão giữ nghề đóng cối xay lúa ảnh 2
Ông lão giữ nghề đóng cối xay lúa ảnh 3
Ông lão giữ nghề đóng cối xay lúa ảnh 4
Ông lão giữ nghề đóng cối xay lúa ảnh 5
Ông lão giữ nghề đóng cối xay lúa ảnh 6
Ông lão giữ nghề đóng cối xay lúa ảnh 7
Ông lão giữ nghề đóng cối xay lúa ảnh 8
Ông lão giữ nghề đóng cối xay lúa ảnh 9
Ông lão giữ nghề đóng cối xay lúa ảnh 10
Ông lão giữ nghề đóng cối xay lúa ảnh 11
Ông lão giữ nghề đóng cối xay lúa ảnh 12
Ông lão giữ nghề đóng cối xay lúa ảnh 13
Ông lão giữ nghề đóng cối xay lúa ảnh 14
Ông lão giữ nghề đóng cối xay lúa ảnh 15
Ông lão giữ nghề đóng cối xay lúa ảnh 16
Ông lão giữ nghề đóng cối xay lúa ảnh 17

NGUYỄN HOÀNG - Đồ họa: HỮU VI

Các tin, bài viết khác