Pakistan công bố kế hoạch ứng phó biến đổi khí hậu

Bộ Kế hoạch, Phát triển và Sáng kiến đặc biệt của Pakistan (MOPDSI) vừa công bố kế hoạch chi tiết toàn diện nhằm giải quyết vấn đề biến đổi khí hậu, đồng thời thúc đẩy mục tiêu phát triển bền vững theo Chính sách biến đổi khí hậu quốc gia (NCCP).

Theo thông cáo của MOPDSI, năm 2021, Chính phủ Pakistan đã phê duyệt NCCP để theo đuổi mục tiêu tăng trưởng kinh tế bền vững thông qua biện pháp giải quyết những thách thức xuất phát từ tình trạng biến đổi khí hậu, kết hợp chính sách biến đổi khí hậu với các chính sách quốc gia liên quan khác và xây dựng cơ sở hạ tầng thích ứng với biến đổi khí hậu.

Dựa trên chính sách này, MOPDSI đã xây dựng Chiến lược tài chính khí hậu quốc gia nhằm xác định các ưu tiên và mở rộng quy mô tài chính khí hậu. Pakistan là một trong những quốc gia trên thế giới phải gánh chịu ảnh hưởng nặng nề nhất từ các hiểm họa liên quan đến thời tiết và biến đổi khí hậu.

Tin cùng chuyên mục